وی گفت: در حال حاضر برخی از خودروسازان فروش اقساطی را آغاز کرده‌اند و قاعدتا هرچه جلوتر می‌رویم بازار خودرو رقابتی می‌شود و در خودروسازی سایپا میزان تحقق ثبت‌نام متقاضیان کمتر از پنجاه‌درصد بوده است. معاون وزیر صمت گفت: شرکت سایپا حتی فراخوان‌هایی برای تحویل زودتر خودرو به مشتریان داشته است و اگر ظرفیت خالی داشته باشند برای فروش می‌گذارند. وی خاطرنشان‌کرد: در گذشته برای عرضه خودرو در بازار، قرعه‌کشی خودرو را داشتیم که این موضوع حذف شد و در حال حاضر از طریق سامانه یکپارچه فروش خودرو عرضه می‌شود، به طوری که در حال حاضر تولید خودرو از مرز یک میلیون عبور کرده است. وی گفت: خودروساز‌ها زمانی که ظرفیت مازادی داشته باشند ظرفیت جدیدی در سامانه یکپارچه اعلام می‌کنند؛ به طور مثال خودروسازان در بخش خصوصی ۸۰درصد تولیدشان نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرده است. توکلی بیان کرد: به طور کلی هدف از سامانه یکپارچه این بود که خودروساز همه تولیدات خود را عرضه کند و فراتر از ظرفیت تولید عرضه نکند. در گذشته خودروسازان بیش از توان ظرفیت خودشان تولید می‌کردند.  وی ادامه داد: سامانه یکپارچه شفافیت خودروسازان است، به طوری که تولید و عرضه خودرو شفاف شود.