اسفنانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی، در مصاحبه‌ای اظهار کرد: برخی خودروسازان با توجیه عدم‌دریافت استاندارد برخی قطعات خودروهای تولید‌شده یا عدم شماره‌گذاری پلاک، اقدام به دپوی خودروهای تولیدی خود داشتند که بررسی و برخورد شد.  اسفنانی افزود: با پیگیری گشت مشترک در یکی از پارکینگ‌های خودروسازان داخلی مشخص شد که تعداد قابل‌توجهی از خودروها در پارکینگ با توجیهات غیرقابل‌دفاع دپو شده که در مرتبه اول تذکر داده شد و در نتیجه بخشی از خودروها روانه بازار شدند.

وی گفت: با پیگیری‌های مجدد مشخص شد که ۴هزار خودرو هنوز در پارکینگ باقی مانده و توجیه غیرمنطقی خودروساز، عدم‌دریافت نشان استاندارد قطعات به‌کار‌برده در خودرو بود؛ این در حالی بود که مجوز استاندارد قبل از تولید اخذ می‌شود. بنابراین در راستای احقاق حقوق مردم، دستور داده شد تمامی ۴هزار خودرو به متقاضیان ثبت‌نام‌کرده تحویل داده شود. سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی بیان کرد: پرونده دپوی خودرو به یکی از شعب رسیدگی ارجاع شد تا چنانچه عامدانه بودن عمل به قصد نگهداری و گران‌فروشی به اثبات برسد، با خودروساز برخورد قانونی شود.