آکورا فراخوان داد

این فراخوان ۹۵۰ توسط اداره ملی ایمنی ترافیک بزرگراه (NHTSA)، شامل برخی خودروهایی است که در اول سپتامبر ۲۰۲۲ ساخته شده‌اند و آکورا تخمین می‌زند ۹۵درصد از آنها ممکن است با لاستیک‌های آسیب‌دیده عرضه شده باشند. این شرکت توضیح می‌دهد لاستیک‌های نصب‌‌شده روی این خودروها ممکن است دچار بریدگی یا پارگی شوند. آسیب رساندن به ناحیه مهره لاستیک می‌تواند باعث از دست دادن تدریجی هوا شود. این مشکل همچنین می‌تواند خود را از طریق صداها یا ارتعاشات غیرمعمول نشان دهد. سیستم نظارت بر فشار باد تایر می‌تواند به راننده در مورد مشکل هشدار دهد. لاستیک‌های موردبحث بریجستون هستند. آکورا بیان می‌کند از ادعاهای گارانتی، گزارش‌های میدانی، جراحات یا تصادف‌های مرتبط با این موضوع اطلاعی ندارد. همچنین بریجستون نیز می‌گوید کارگران انسانی اکنون وظیفه بارگیری و تخلیه لاستیک‌ها را در تاسیسات خود دارند. از ۳۰ ژانویه ۲۰۲۳، مالکان خودروهای آسیب‌دیده جزئیات مربوط به کمپین فراخوان را از طریق پست دریافت خواهند کرد. اگر لاستیک‌های روی خودرو در محدوده فراخوان قرار بگیرند، لاستیک‌های جدید رایگان نصب می‌شوند.