البته آن طور که ایزد‌خواه به «ایلنا» گفته با توجه به اهمیت این بند از طرح ساماندهی خودرو، مساله عرضه خودرو از مسیر بورس کالا به صورت مستقل در صحن علنی مطرح می‌شود تا نظر نمایندگان در ارتباط با این طرح مشخص شود. البته این عضو کمیسیون صنایع زمان دقیق بررسی طرح عرضه خودرو در بورس را اعلام نکرده و تنها به گفتن این نکته بسنده کرده است که طرح عرضه خودرو در بورس در نوبت رسیدگی قرار دارد اما زمان بررسی آن دست ما نیست. رئیس کمیته خودروی کمیسیون صنایع در ارتباط با سایر بندهای طرح ساماندهی خودرو مانند بحث تولید، قراردادهای خارجی، فناوری و... می‌گوید این بندها هنوز در کمیسیون بررسی نشده است. ایزدخواه در ارتباط با زمان بررسی این بندها در کمیسیون گفت به احتمال زیاد سایر بندها بعد از بررسی طرح عرضه خودرو در بورس کالا در دستور کار کمیسیون قرار خواهد گرفت.اما آنچه مشخص است تمام بندهای طرح ساماندهی صنعت خودرو هنوز در کمیسیون صنایع نهایی نشده، این در شرایطی است که به گفته این عضو کمیسیون صنایع طرح عرضه خودرو در بورس قرار است به‌طور جداگانه در صحن علنی بررسی شود. آن طور که ایزدخواه می‌گوید آنچه باعث شده تا از میان بندهای طرح ساماندهی خودرو تنها بند عرضه خودرو به بورس کالا به صحن علنی برود فشردگی کار کمیسیون صنایع در ارتباط با بحث‌های مربوط به قیمت‌گذاری خودرو طی هفته گذشته است و تمرکز نمایندگان روی مباحث مربوط به تنظیم بازار و تعیین قیمت خودرو در مبدأ بوده که باعث شده فرصت بررسی سایر بندها از نمایندگان عضو کمیسیون سلب شود. علاوه‌بر دلیلی که رئیس کمیته خودروی کمیسیون صنایع برای آماده نشدن کل طرح برای ارائه در صحن علنی مجلس مطرح کرده،  به این نکته نیز باید توجه کرد که اصلی‌ترین بند طرح ساماندهی خودرو، مربوط به عرضه خودرو در بورس کالا است و چنانچه این بند در صحن علنی رای نیاورد به نوعی طرح ساماندهی خودرو دیگر توجیهی برای بررسی در مجلس نخواهد داشت. در واقع مسیر عرضه خودرو از بورس کالا در مرکز قرار دارد و سایر بندهای طرح ساماندهی صنعت خودرو حول آن چیده شده است. به‌نظر می‌رسد چنانچه مسیر پیش‌بینی شده از سوی اعضای کمیسیون صنایع در مجلس رای نیاورد بررسی سایر بندهای طرح ساماندهی خودرو نیز از اولویت کمیسیون صنایع خارج شود و طرح ساماندهی خودرو به نوعی به کما برود. البته با توجه به موضع‌گیری‌های منفی که از سوی برخی از نمایندگان در ارتباط با طرح عرضه خودرو در بورس شده  به‌نظر می‌رسد این طرح مسیر همواری برای تصویب در صحن علنی پیش‌روی خود نداشته باشد. 

 

این مطلب برایم مفید است
3 نفر این پست را پسندیده اند