تصویب ۵۶ میلیارد تومان اعتبار شهرداری بجنورد برای پروژه‌های بافت فرسوده

دنیای اقتصاد-خراسان شمالی: جلسه شورای برنامه‌ریزی خراسان شمالی صبح یکشنبه ۲۹ بهمن ماه در استانداری خراسان شمالی برگزار و اعتبارات آیین نامه اجرایی بند ب تبصره ۱۱ قانون بودجه ۱۴۰۲ از محل درآمدهای ارزش افزوده که بخشی از آن‌ها در سکونتگاه‌های غیر رسمی هزینه می‌شود، به تصویب رسید.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان شمالی گفت: ۵۶ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان سهم شهرداری بجنورد از محل درآمدهای ارزش افزوده برای هزینه‌کرد در سکونتگاه‌های غیر رسمی است.

ناصر فخرموحد افزود: اعتبارات مرتبط با این موضوع باید در محل خود هزینه شود و از انحرافات نیز جلوگیری شود.

وی ادامه داد: این پروژه‌ها در شهرداری بجنورد شامل تکمیل گود ورزشی، تصفیه خانه، پل کشاورز، توسعه معابر و پرداخت مطالبات می‌شود.

وی تاکید کرد: سهم خراسان شمالی از محل این اعتبارات حدود ۷۰ میلیارد تومان است.

به گفته وی، اعتبارات این بخش حدود ۲۱ میلیارد تومان بود که به ۷۰ میلیارد تومان افزایش پیدا کرد و پروژه‌های مشخص شده برای آن نیز از ۹ پروژه به ۱۵ پروژه تعریف شده رسید.

معاون استاندار ادامه داد: سهم شهرداری شیروان از این اعتبارات ۱۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان و شهرداری اسفراین نیز یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان است.

قهرمانلو مدیرکل امور مالیاتی خراسان شمالی نیز در این جلسه از پرداخت ۲۷۰ میلیارد تومان اعتبار ارزش افزوده به شهرداری‌های استان در ۱۱ ماه گذشته خبر داد.