روزنامه همشهری تیتر یک صفحه اصلی خود با عنوان «اخلاق حاکم باشد» را به بیانات رهبری درباره انتخابات اختصاص داد. روزنامه فرهیختگان هم تیتر اصلی خود را به انتخابات اختصاص داد و در مطلبی با عنوان «جشن تکلیف در میدان فاطمی» به نقد تعداد بالای کاندیداهای ریاست‌جمهوری پرداخت و در نتیجه‌گیری آورد: «در صورت نبود ساختارمندی نظام حزبی و نداشتن یک گفتمان و ایده مشخص که درحال‌حاضر در فضای سیاسی ما به‌وضوح قابل‌مشاهده است، حتی برای اجرا و ادامه مسیر دولت سیزدهم نیز یک فرد از درون دولت معرفی نمی‌شود و تقریبا پنج نفر همزمان با اظهارات متفاوت و با شعار ادامه مسیر خدمت رئیس‌جمهور، به وزارت کشور می‌روند.»

روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله خود نوشت: «کسانی که در دوران تصدی ریاست‌جمهوری مرتکب زشت‌ترین اقدامات برای سرکوب مردم شدند، با بدترین ادبیات درباره مسائل داخلی و بین‌المللی سخن گفتند، بیشترین تحریم‌ها را به کشور تحمیل کردند، جامعه را دوقطبی کردند، مسائل اصلی را کنار گذاشتند و امور فرعی را پررنگ نمودند، افراد کوچک و ضعیف و ناکارآمد را بر مردم مسلط کردند و کشور را حداقل ده‌ها سال به عقب برگرداندند، باید در پیشگاه مردم جوابگو باشند نه اینکه بار دیگر هوس حکمرانی کنند.»

روزنامه هم‌میهن هم در یادداشتی با عنوان اصلاح‌طلبان و انتخابات پیش‌رو نوشت: «پیچیدگی وضع داخلی و منطقه‌ای و بین‌المللی ایران، عموم نیروهای سیاسی را به تنش‌های درونی و تناقض‌های گفتمانی و رفتاری دچار کرده است. نیروهای اصلاح‌طلب هم نه‌فقط از این قاعده مستثنی نیستند بلکه به دلیل نوع اهدافی که برای خود تعریف کرده‌اند، حتی بیش از دیگر نیروها در معرض تنش درونی و فشارهای بیرونی قرار دارند.»