آزاد کردن آذربایجان صرفا کار قوام بود

 قوام‌السلطنه تا قبل از ماجرای سی‌تیر قهرمان ملی بود؟ یا اینکه مردم آزادی آذربایجان را به حساب شاه یا به حساب آمریکایی‌ها می‌گذاشتند؟

  نه، آمریکایی‌ها که نه. با تمام تبلیغاتی که در زمان شاه می‌خواستند، به نفع شاه بکنند. همه قبول داشتند که آزاد کردن آذربایجان کار قوام بود، همه یعنی بین خودمان هم که در اروپا صحبت می‌کردیم، همه قبول داشتیم که این یک سیاست‌مدار فوق‌العاده‌ای بوده و توانسته این کار را بکند.