درخواست مجلس از دولت برای اصلاح جداول

عدم همخوانی اعداد و احکام

حسینعلی حاجی‌دلیگانی، عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه۱۴۰۳، با اشاره به ایرادات بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ گفت: برخی از اعداد بخش دوم لایحه بودجه که دولت داده است و روز یکشنبه هم اعلام وصول شد، با بخش اول لایحه همخوانی ندارد. بنابراین قرار شد تا دولت اصلاحیه‌ای را به مجلس ارسال کند. لذا از این جهت بخش دوم لایحه بودجه هنوز در سامانه نمایندگان بارگذاری نشده است. بنابراین هنوز نمایندگان در جریان جداول بودجه۱۴۰۳ نیستند. او با بیان اینکه احکام بودجه باید ملاک توزیع منابع قرار می‌گرفت که این مهم مورد توجه قرار نگرفته است، تصریح کرد: در برخی موارد دولت بدون توجه به احکام بودجه منابع را تقسیم کرده یعنی پیش‌دستی کرده و در جاهایی که مد نظرش بوده منابع را توزیع کرده است. این در حالی است که در حین رسیدگی به مرحله اول لایحه بودجه۱۴۰۳ پیش‌بینی و قانون‌گذاری شده که منابع برای مصرفی مشخص استفاده شود؛ اما دولت کل منابع را خودش توزیع کرده است. این عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه تاکید کرد: دولت باید بر اساس احکام بودجه، توزیع منابع را انجام می‌داد؛ اما به نظر می‌رسد دولت در برخی موارد منابع را بر اساس احکام پیش‌بینی نکرده است.

عدم انطباق جداول و برنامه هفتم

جبار کوچکی‌نژاد، عضو کمیسیون لایحه تلفیق بودجه۱۴۰۳ در مجلس با اشاره به ناهمخوانی‌های بخش دوم لایحه بودجه گفت: بخش دوم بودجه۱۴۰۳ یکسری اشکالاتی داشت. جداول بودجه باید منطبق بر برنامه هفتم توسعه باشد و در این بخش یکسری اشکالاتی وجود داشت. همچنین بعضی از جمع‌بندی‌های بودجه با هم همخوانی نداشت که این مشکلات رفع می‌شود. او ادامه داد: این اصلاحات ظرف امروز در دولت نهایی می‌شود و به مجلس ارسال خواهد شد. بر این اساس هفته آینده کمیسیون تلفیق تشکیل جلسه خواهد داد و سعی می‌کنیم به سرعت جداول را نهایی و به صحن علنی ارسال کنیم.