به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، وزارت امور خارجه ازبکستان با انتشار بیانیه‌‌‌ای عنوان کرد: «وزرای خارجه ازبکستان، چین، ایران، پاکستان، روسیه، تاجیکستان و ترکمنستان وضعیت کنونی افغانستان را بررسی خواهند کرد.» سمرقند همچنین میزبان نشست شورای وزیران امور خارجه کشورهای مشترک‌المنافع و ششمین نشست وزرای خارجه کشورهای آسیای مرکزی و روسیه در تاریخ ۱۴ آوریل خواهد بود.