وی ادامه داد: اما مشکل اجرای درست برجام به تحریم‌های آمریکا برمی‌گردد و اینکه دولت بایدن خواهد توانست رفع تحریم‌ها در قالب برجام را درست انجام دهد یا خیر. برجام در دوره اوباما، به‌طور نیمه کاره اجرا شد، آن‌هم به خاطر اینکه تحریم‌های اولیه آمریکا مانع بود. در دوره ترامپ، برجام درحد صفر اجرا شد بلکه بدتر. یعنی ترامپ نه تنها از برجام خارج شد بلکه حدود ۱۵۰۰ تحریم اعمال کرد که نیمی از آنها تحریم‌های فراهسته‌‌ای تحت عناوین تروریسم و حقوق بشر و اینها بود.

این دیپلمات پیشین تصریح کرد: حالا اصل مساله در مذاکرات احیای برجام این است که ایران می‌تواند برجام را کامل اجرا کند زیرا ایران سه سال برجام را کامل اجرا کرد و الان هم می‌تواند انجام دهد. اما آیا دولت بایدن خواهد توانست موانع دوره اوباما و ترامپ را بردارد تا برجام درست اجرا شود یا نه. لذا توپ در زمین آمریکاست. اگر آمریکا تحریم‌ها را در چارچوب برجام درست و کامل بردارد، ایران هم به تعهدات کامل برجامی بازخواهد گشت. موسویان در پاسخ به این پرسش که مساله این است که دولت سیزدهم سرکار آمده. آیا این مانع احیای برجام نخواهد شد، تاکید کرد: خواست دولت آقای رئیسی و دولت آقای روحانی یکی است و آن‌هم اجرای درست و کامل برجام است. وزیر خارجه فعلی بر رفع تحریم‌ها تاکید دارد و وزیر خارجه قبلی هم بر رفع تحریم‌ها تاکید داشت. دولت آقای رئیسی ممکن است سیاست‌های متفاوتی با دولت آقای روحانی داشته باشد اما درباره برجام سیاست آنها یکی است: اجرای برجام نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد.

 

این مطلب برایم مفید است
3 نفر این پست را پسندیده اند