به موجب آیین‌نامه مذکور، دستگاه‌های اجرایی موظفند برای بازخریدی و بازنشستگی کارکنان مطابق قوانین و مقررات مربوط و همچنین بازخریدی کارکنان مازاد موضوع این آیین‌نامه و پرداخت وجوه بازخریدی، پاداش پایان خدمت و مانده مرخصی، از محل بودجه مصوب سال جاری و در سقف تخصیص اعتبار اقدام کنند. در صورت مکفی نبودن تخصیص اعتبار، دستگاه‌‌های اجرایی می‌‌توانند از منابع حاصل از فروش اموال و دارایی‌‌های غیرمنقول مازاد در اختیار خود، با رعایت قوانین و مقررات اختصاص دهند. اولویت با پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگان و مانده مرخصی براساس قوانین و مقررات مربوط و تاریخ صدور حکم بازنشستگی خواهد بود.

آیین‌نامه اجرایی قانون از تقلب در تهیه آثار علمی

هیات وزیران همچنین به منظور پیشگیری و مقابله با تقلب علمی در سطوح مختلف و برخورد قاطع با مواردی از قبیل فروش پایان‌نامه، مقالات علمی و امثال آنها، آیین‌نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی را تصویب کرد. مقابله با تقلب علمی در سطح موسسه توسط دانشجویان، کارمندان و اعضای هیات علمی و نیز برخورد با دانشجویانی که با ارائه پایان‌نامه جعلی موفق به دریافت مدرک تحصیلی شده‌اند حتی پس از فراغت از تحصیل و ملغی الاثر کردن مدرک تحصیلی حاصل از تقلب، از جمله مواد آیین‌نامه یاد شده است.

این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند