وی افزود: سه گروه در داخل می‌توانند این ضربه را به انقلاب بزنند؛ اول گروهی که دعوت به اختلاف کرده و نغمه وحدت‌شکن سر می‌دهند؛ گروه دوم کسانی هستند که فقط به فکر منافع شخصی خود هستند و به بقیه مسائل کاری ندارند و گروه سوم نیز افراد تندرو هستند. آیت‌الله مکارم شیرازی درادامه گفت: افراد تندرو بر اثر تندروی از بدنه اکثریت مردم جدا شده و می‌توانند بیشتر مردم را از انقلاب جدا کنند؛ در حالی که قرآن فرموده شما امت معتدل و میانه‌رو هستید.مکارم شیرازی تصریح کرد: بنده بارها با صراحت گفته‌ام که قمه‌زنان عاشقان امام حسین (ع) هستند؛ ولی راه را اشتباه می‌روند و تندروها هم علاقه دارند ولی مسیر را درست تشخیص نداده‌اند. رهبر انقلاب قبل از ۲۲ بهمن با صراحت فرمودند که شعارهای اختلاف‌انگیز و شخصی ندهید ولی در همین راهپیمایی قم عده‎ای چه شعارهایی دادند.وی با بیان اینکه این تندروی‌ها خیلی ضرر دارد، اظهار کرد: خطری از ناحیه دشمن بیرونی انقلاب را تهدید نمی‌کند؛ ۴۰ سال گذشت و هر توطئه و نقشه‌ای داشتند نتوانستند؛ ولی خطر از داخل وجود دارد و از ناحیه همین سه گروه است.