«بحران‌های منطقه‌ای و تاثیر آن بر غیرنظامیان در منطقه» ،«توسعه موشکی و منع تکثیر»، «امنیت سایبری و تهدیدهای نوظهور در بخش انرژی» و«مقابله با افراط‌گرایی».

برخی تحلیلگران معتقدند که مقامات آمریکایی به‌دلیل عدم استقبال از نشست ضدایرانی تصمیم گرفته‌اند موضوعات این نشست را تغییر دهند و موضوعات را متنوع کنند تا ریسک عدم حضور وزرای خارجه دیگر کشورها در این نشست را کاهش دهند. پیش از این برخی رسانه‌های غربی گزارش داده بودند که برخی از کشورهای اروپایی در نشست ضدایرانی لهستان شرکت نخواهند کرد یا در سطح بسیار پایین مشارکت خواهند کرد. وزارت خارجه ایران نیز در واکنش به احتمال برگزاری نشستی با محوریت ایران به مقامات لهستانی اعتراض کرد و کاردار این کشور در تهران را فراخواند.