به گزارش خبرگزاری مهر، بودجه وزارت امورخارجه مصوب سال ۱۳۹۷ رقمی بالغ بر ۱۲ هزار و ۵۲۳ میلیارد و ۳۵۰ میلیون ریال بود که در لایحه پیشنهادی امسال این رقم به ۲۶ هزار و ۶۶۴ میلیارد و ۵۶۲‌میلیون ریال افزایش یافته است.

 بر این اساس، ارقام ردیف‌های بودجه بخش‌های مختلف وزارت امورخارجه اعم از «همکاری‌های اقتصادی بین‌المللی، سهمیه حق عضویت و کمک دولت ایران بابت مخارج سازمان ملل متحد و سایر سازمان‌های بین‌المللی، مرکز آموزش روابط بین‌الملل و هزینه‌های ضروری نمایندگی‌های خارج از کشور» در لایحه پیشنهادی دولت در بودجه سال ۱۳۹۸ افزایش یافته است به‌طوری‌که، به استثنای بخش همکاری‌های اقتصادی بین‌المللی که بدون تغییر نسبت به سال گذشته مانده است، ردیف بودجه کمک دولت ایران بابت مخارج سازمان‌های بین‌المللی از رقم ۱۵۷۵ هزار میلیارد ریال مصوب سال ۹۷ به رقم ۱۹۳۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال افزایش یافته است. همچنین دولت در لایحه پیشنهادی بودجه سال ۱۳۹۸ رقم ردیف بودجه مربوط به مرکز آموزش‌ روابط بین‌الملل را از رقم ۸ میلیارد و ۳۵۰ میلیون ریال مصوب سال ۱۳۹۷ به رقم ۴۰‌میلیارد و ۶۰ میلیون ریال افزایش داده است و از سوی دیگر رقم ردیف بودجه مربوط به هزینه‌های ضروری نمایندگی‌های خارج از کشور را از رقم ۲۰۰ میلیارد ریال مصوب سال ۱۳۹۷ به رقم ۲۵۵ میلیارد ریال رسانده است. به گزارش خبرگزاری مهر، ظریف چندی پیش با انتقاد از بودجه وزارت امورخارجه گفت: «مجموع بودجه دلاری و ریالی وزارت امورخارجه ١١٠٠ میلیارد تومان است یعنی کمتر از بودجه برخی دستگاه‌های فرهنگی کشور.»