علی لاریجانی روز گذشته در نشست بررسی دستاوردهای دولت الکترونیک و میزان پیشرفت آن، گفت: مجلس در برنامه ششم توسعه دولت را موظف کرده که تا پایان سال دوم اجرای برنامه ششم توسعه، زیرساخت‌های اجرای دولت الکترونیک را فراهم کند و در حال‌حاضر چند ماه بیشتر تا پایان سال باقی نمانده است که باید هرچه سریع‌تر تا ماه‌های باقیمانده اجرایی شود. رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه گام‌های اولیه از لحاظ زیرساختی برای اجرای دولت الکترونیک برداشته شده است، افزود: چند نکته باید رفع شود تا به مقصود قانون‌گذار در برنامه ششم توسعه برای اجرای دولت الکترونیک دست یافت که یکی از نیازهای ضروری در کشور اجرای دولت الکترونیک است. وی با اشاره به اینکه باید اطلاعات 2‌هزار و 500 دستگاه در دولت الکترونیک قرار گیرد، ادامه داد: ظاهرا تنها اطلاعات 260 دستگاه در دولت الکترونیک قرار گرفته است، البته برخی دستگاه‌ها در داخل سازمان خود الکترونیکی شده‌اند، اما به دولت الکترونیک متصل نشده‌اند که باید در این زمینه سیاست تشویقی و تنبیهی در نظر گرفته شود. لاریجانی با تاکید بر اینکه فضای مجازی در کشور به تدوین برخی قوانین نیاز دارد، تصریح کرد: قوانینی که در حوزه فضای مجازی بار مالی نداشته باشد، می‌تواند به‌صورت طرح در مجلس تهیه و مابقی باید به‌صورت لایحه از سوی دولت ارسال شود تا در فرصت باقیمانده مجلس دهم مورد بررسی و تصویب قرار گیرد.