وی با اشاره به دهمین گزارش برجامی وزارت امورخارجه که چندی پیش تقدیم کمیسیون امنیت ملی مجلس شده است، اظهار کرد: «طبق مصوبه مجلس، وزارت امورخارجه پس از توافق هسته‌ای با 1+5، باید به شکل مستمر گزارشی از عملکرد اجرای آن ‌را به مجلس و کمیسیون امنیت ملی ارائه کند. دهمین گزارش چندی پیش تقدیم مجلس شده است.» رئیس کمیته هسته‌ای مجلس با بیان اینکه هشتمین گزارش از عملکرد وزارت امورخارجه در اجرای برجام درحال تدوین است، افزود: «تدوین چهارمین گزارش برجامی مجلس متوقف و به تکمیل بازدیدها از تاسیسات هسته‌ای موکول شده است.» نماینده مردم قم در مجلس خاطرنشان کرد: «پنجمین گزارش برجامی مجلس، پس از نهایی شدن بازدید اعضای کمیسیون امنیت ملی از تاسیسات هسته‌ای تدوین می‌شود که بخشی از آن در صحن پارلمان نیز قرائت خواهد شد.»