سردار خلبان شمس‌الدین فرزادی‌پور افزود: در این بین این نیاز هم در سپاه احساس شد که برای مهار تروریست‌ها از امکانات هوایی استفاده شود. محاصره بغداد و رسیدن تروریست‌ها به اماکن مذهبی شیعه که خط قرمز جمهوری اسلامی ایران بود، سبب شد ایران هواپیماهای سوخوی ۲۵ خود را به عراق واگذار کند. این در حالی بود که آمریکایی‌ها از دادن جنگنده‌های خریداری شده از سوی عراق سر باز می‌زدند، لذا به سرعت هزینه‌ها از طرف عراق پرداخت شد و تیر ماه ۹۳ این اتفاق افتاد. وی تاکید کرد: بخشی مربوط به خود عراقی‌ها بود که سال ۱۹۹۱ میلادی به‌دلیل آسیب ندیدن در جنگ آمریکا به ایران واگذار کرده بودند و بخشی هم بعدا از روسیه خریداری شده بود.