مهدی سنایی پس از دیدار فرستاده ویژه ایران به مسکو درخصوص سطح روابط ایران و روسیه گفت: روابط ایران و روسیه در سطوح عالی دولتی و رسمی بسیار خوب بوده و رایزنی‌ها در همه بخش‌ها برقرار است و اسناد و پایه‌های لازم برای گسترش روابط دو کشور فراهم شده است. وی تصریح کرد: «در حوزه اقتصادی و تجاری نشانه‌های بسیاری داریم از جمله اینکه روابط بانکی شکل گرفته، اسناد گمرکی هم امضا شده و نشانه‌های بسیاری از رشد و گسترش حجم مبادلات وجود دارد اما به نقطه ایده‌ال نرسیده‌ایم.»