به گزارش  بیزینس اینسایدر، دولت در نظر دارد به‌منظور تعادل‌بخشی بیشتر به چرخه عمر کاری کارکنان، ساعت کاری را باز هم کاهش دهد و به ۴۰ ساعت در هفته برساند. پیش‌تر حداکثر ساعت کاری مجاز در هفته ۶۸ ساعت بود. هرچند که شرکت‌های کوچک می‌توانند قوانین جدید را تا سال ۲۰۲۰ اجرا نکنند، اما شرکت‌های بزرگ در صورت وادار ساختن کارکنان خود به کار بیش از سقف تعیین‌شده ۱۷ هزار و ۸۱۵ دلار جریمه و در صورت تکرار، مدیرعامل آن با دو سال حبس مواجه خواهد شد. مون جائه این، رئیس‌جمهور کره جنوبی در همین رابطه گفت: این فرصتی بزرگ است برای فاصله گرفتن از یک جامعه معتاد به کار و حرکت به سمت جامعه‌ای که خانواده‌ها اوقات فراغت را در کنار یکدیگر سپری کنند. مساله مهم، محافظت از سلامت و جان شهروندان و کاستن از شمار مرگ‌ومیرهای ناشی از کار بیش از حد، سوانح کار و سوانح رانندگی ناشی از خستگی است.