مشاور رئیس‌جمهور با اشاره به اظهارات عراقچی مبنی بر اینکه برجام در آی‌سی‌یو است، بیان کرد: «ایران در چارچوب مواضع خود تحریم همراه با اجرای برجام را نمی‌پذیرد. اگر اروپا قادر به تضمین منافع کشورمان در برجام باشد، ایران در برجام باقی می‌ماند؛ در غیر این صورت دلیلی برای ماندن در برنامه جامع اقدام مشترک وجود ندارد.» وی درباره احتمال خروج ایران از برجام نیز گفت: «این موضوع کاملا تابع بسته پیشنهادی است که اروپا به ایران تقدیم می‌کند.»

زمان سفر روحانی به اتریش و سوئیس مشخص نیست

از دیگر سو آشنا با اشاره به سفر آتی رئیس‌جمهور به سوئیس و اتریش اظهار کرد: «زمان این سفر فعلا مشخص نیست، اما خیلی طول نمی‌کشد.» مشاور رئیس‌جمهور با بیان اینکه در این سفرها مذاکرات دو یا چندجانبه ‌صورت می‌گیرد، افزود: «روحانی در این دو سفر می‌تواند شرایط جدیدی را در مواضع بین‌المللی ایران اعلام کند.» وی همچنین با اشاره به نامه برخی اصلاح‌طلبان برای مذاکره مستقیم با آمریکا نیز خاطرنشان کرد: «همه در کشور ما از آزادی بیان در مسائل جزئی و کلی برخوردار هستند، اما دولت با این افراد اختلاف تحلیلی متفاوتی دارد.» آشنا گفت: «در تحلیل دولت اکنون زمان مناسبی برای باز شدن بحث مذاکره نیست، خصوصا که دولت حاکم در آمریکا نقض عهد می‌کند.»