وزارت خزانه‌داری آمریکا فهرست جدیدی از تحریم‌های خود علیه دیگر دستگاه‌ها و شخصیت‌های ایرانی را اعلام کرد که در میان آنها نام حسین الله‌کرم نیز دیده می‌شود. به گزارش خبرآنلاین، الله‌کرم در بخشی ازگفت‌وگویش با نامه‌نیوز گفت: سفرهای خارجی من علمی، دانشگاهی و تحقیقاتی به کشورهای دوست و همکار مثل کشورهای اروپایی، آسیایی، ترکیه، لبنان، عراق و سوریه است که تا به‌حال مشکلی ایجاد نشده چون مرتبه اول و جدید نیست که تحریم می‌شوم. نام من در لیست اولیه تحریم آمریکا نیز بود، اما تاثیر منفی در سفرهای خارجی من نگذاشت.