دستگاه دیپلماسی کشور اگرچه در چند سال گذشته، تمام تلاش خود را برای انجام توافق موسوم به برجام به کار بست؛ لکن در مواردی خطوط قرمز موردنظر مقام معظم رهبری در این توافق رعایت نشد و در حالی که جمهوری اسلامی ایران تمامی تعهدات خود را به‌صورت کامل به اجرا گذاشت؛ اما تضمین لازم از طرف مقابل دریافت نشده و زمینه را برای خروج آمریکا از برجام فراهم شد.» در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: «لازم است رئیس‌جمهور محترم، صادقانه و با صراحت، نسبت به خسارت‌های وارده در برجام که به‌خاطر عدم رعایت خطوط قرمز ترسیمی توسط رهبر معظم انقلاب از جمله اخذ تضمین‌های لازم از ۱+۵ و نیز عدم رعایت اقدام متناظر و گام به گام، پدید آمد؛ از مردم عزیر ایران عذرخواهی کنند.»