در این دستورالعمل آمده است در صورتی که حقوق و مزایای مستمر هر یک از شاغلان پس از اعمال ضریب حقوق موضوع بندهای این تصویب‌نامه و ضریب تعدیل موضوع بند (۷)، کمتر از یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان باشد، مابه‌التفاوت آن تا یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به سقف مبلغ محاسبه شده، ناشی از اعمال ضریب تعدیل، اضافه خواهد شد. علاوه براین، حداقل حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سال ۱۳۹۷ به میزان ۷۱۶ هزار تومان تعیین می‌شود که با احتساب فوق‌العاده‌های موضوع ماده (۶) قانون یاد شده و ضریب تعدیل موضوع بند (۷) این تصویب‌نامه، این میزان نباید کمتر از یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان شود و مابه‌التفاوت آن تا یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به سقف مبلغ محاسبه شده، ناشی از اعمال ضریب تعدیل اضافه خواهد شد.بند دوم این دستورالعمل نشان می‌دهد که افزایش حقوق کارکنان موسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و موسسات عمومی غیردولتی و شرکت‌های دولتی دارای مقررات خاصی از جمله شرکت‌ها و دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان‌های موضوع ماده (۵) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و همچنین بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در سال ۱۳۹۷ به میزان ۶ درصد تعیین می‌شود.

همسان‌سازی حقوق بازنشستگان

در مصوبه دولت در مورد تعیین ضریب حقوق و حداقل و حداکثر حقوق بازنشستگان و همسان‌سازی حقوق آنها نیز تعیین تکلیف شده است. براساس این آیین‌نامه اجرایی، حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح در سال ۱۳۹۷، ۱۰ درصد نسبت به سال ۱۳۹۶ افزایش می‌یابد. علاوه براین، حداقل حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی به میزان یک میلیون و ۱۳۸ هزار و ۵۰۰ تومان حداکثر حقوق آنان ۷ برابر حداقل حقوق بازنشستگی تعیین می‌شود. در این آیین نامه آمده است که اگر پس از اعمال افزایش سالانه و همسان‌سازی حقوق بازنشستگانی که ۳۰ سال سابقه خدمت داشته‌اند کمتر از یک میلیون ۲۰۰ هزار تومان بود به یک میلیون ۲۰۰هزار تومان افزایش می‌یابد.