وی تصریح کرد: صبح آن روز، ماموری صبحانه وی را می‌آورد و به علت جاسازی که خود وی از رختخواب خود کرده، تصور می‌کند که وی خوابیده، صبحانه را می‌گذارد و می‌رود و بعد از مدت دیگری سر می‌زند، می‌بیند صبحانه را برنداشتند، اقدام به پیدا کردن وی می‌کند که متوجه می‌شود در جای او کسی نخوابیده و ناگهان متوجه دستشویی و خودکشی وی می‌شود. همه این مراحل در فیلم وجود دارد.جلسه فوق‌العاده کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با حضور اعضا و مدعوین از سازمان اطلاعات سپاه برگزار شد تا مسائل و جزئیات گروه جاسوسی تحت پوشش محیط زیست مورد بررسی قرار گیرد.