به گزارش «ایرنا» رحمانی فضلی ادامه داد: در برخی از گزارش‌ها درباره حفاظت از شخصیت‌ها و برخی از رده‌های حفاظتی، تصمیماتی در این کارگروه گرفته شده است که این تصمیمات را به دستگاه‌های مرتبط از جمله نیروی انتظامی و سپاه ابلاغ کردیم که این سطوح حفاظتی تغییر داده شود.وزیر‌کشور همچنین درباره گشت‌های شبانه سپاه نیز گفت: برای این کارها مقررات و قوانین داریم و آنچه که مسلم است، مسوولیت امنیت و انتظامات شهر و روستا برعهده نیروی انتظامی است و با توجه به شرایط خاص و مواردی که پیش می‌آید قرارگاهی تاسیس می‌کنیم و تمامی مسوولیت آن نیز با نیروی انتظامی است و نیروی انتظامی بنا به نیازی که دارد از سایر دستگاه‌های انتظامی و امنیتی استفاده می‌کند.همچنین براساس گزارش «ایلنا» وزیر کشور درباره کارت کولبری گفت: برای ساکنان غرب کشور در محدوده ۳۰ کیلومتری و در شرق کشور در محدوده۵۰ کیلومتری کارت‌هایی صادر می‌کنیم و تخفیف ویژه می‌دهیم تا از این روش درآمد حداقلی داشته باشند. وزیر‌کشور گفت: نوع کالاهایی که با این کارت‌ها جابه‌جا می‌شوند را وزارت اقتصاد مشخص می‌کند و با این کار مشکلات مناطق مرزی حل می‌شود. در حال حاضر کولبران حداقل نفع را می‌برند و قاچاقچیان سود زیادی می‌برند. در این طرح ۱۳ بازارچه مرزی به‌وجود می‌آوریم و بقیه مبادی را می‌بندیم. وزیر کشور گفت: کسانی که یک سال است در این محدوده هستند می‌توانند این کارت را داشته باشند و اعتبار کارت‌ها سه ماهه است.