براساس یکی از بندهای آن، اولویت بهره‌مندی از کسر خدمت سربازی برای واجدین شرایطی که بالاترین امتیاز را دارند به ترتیب با کارکنان وظیفه در حال خدمت، مشمولان وظیفه غیرغایب دارای برگ اعزام هر سال و در صورت تکمیل نشدن بخشی از ظرفیت بیست هزار نفر، با مشمولان دارای معافیت موقت تحصیلی، پزشکی و کفالت خواهد بود. همچنین مشمولان غایب یا سربازان فراری در اولویت بهره‌مندی از امتیاز کسر خدمت نیستند.

به گزارش «ایسنا» از تاریخ ۱۸/ ۰۹/ ۱۳۹۶ کسر خدمت ایثارگری صرفا در چارچوب مقررات جدید بوده و سایر مقررات قبلی از جمله بهره‌مندی متولدین ماقبل سال ۱۳۷۳ از ۹ روز کسر خدمت به‌ازای یک ماه رزمندگی یا آزادگی با یک درصد جانبازی ملغی می‌شود. همچنین آن دسته از ایثارگرانی که براساس مقررات ۳۰ ماه رزمندگی، ۲۵ درصد جانبازی یا ۲۴ ماه آزادگی، یک یا بیش از یک فرزند خود را معاف کرده‌اند، صرفا در صورت دارابودن سابقه ایثارگری مازاد بر موارد استفاده شده قبلی، می‌توانند در شمول این مقررات قرار گیرند.همزمان روز گذشته سردارموسی کمالی رئیس اداره سرمایه انسانی ستادکل نیروهای مسلح، جزئیات مقررات بهره‌مندی از کسر خدمت فرزندان ایثارگران را تشریح کرد. او در گفت‌وگو با «ایسنا» اظهار کرد: مطابق با قانون جدید که برای اجرا نیز ابلاغ شده، سالانه ۲۰ هزار نفر که بیشترین امتیاز را داشته باشند، می‌توانند از این قانون بهره‌مند شوند.

وی با بیان اینکه این افراد باید اطلاعات خود را درباره سامانه‌ای به ثبت برسانند، ادامه داد: در حال‌حاضر افرادی که پدرانشان ۳۰ ماه یا بیشتر در جبهه بوده یا ۲۵ درصد جانبازی داشته باشند از سربازی معاف هستند. اما براساس این قانون افرادی که کمتر از این مقدار سابقه داشته باشند نیز می‌توانند کسر خدمت دریافت کنند و البته از ۱۸ آذرماه امسال کسر خدمت ایثارگری صرفا در چارچوب مقررات جدید بوده و سایر مقررات قبلی از جمله بهره‌مندی متولدین ماقبل سال ۱۳۷۳ از ۹ روز کسر خدمت به‌ازای یک ماه رزمندگی یا آزادگی با یک درصد جانبازی لغو خواهد شد. رئیس اداره سرمایه انسانی ستادکل نیروهای مسلح درباره اینکه چه معیاری برای انتخاب این ۲۰ هزار نفر در هر سال وجود دارد، گفت: کسانی که بیشترین امتیاز را کسب کنند، در اولویت خواهند بود.

به‌عنوان مثال فردی که پدرش ۲۸ ماه سابقه حضور در جبهه داشته باشد، نسبت به فردی که پدرش ۱۰ ماه در جبهه بوده امتیاز بیشتری خواهد داشت. کمالی درباره اینکه آیا این قانون شامل افراد در حال خدمت می‌شود نیز  گفت: اتفاقا کسانی که در حین خدمت هستند نیز یکی از این اولویت‌ها هستند، پس از آن اولویت با افرادی است که در حال اعزام به سربازی هستند، بنابراین می‌توان گفت که اگر فردی دو ماه دیگر به سربازی اعزام شود نسبت به فردی که دو سال دیگر به سربازی اعزام می‌شود اولویت خواهد داشت.