او ادامه داد: «مسکو به‌طور خاص تاکید دارد که آژانس اجازه انجام چنین بازرسی‌هایی را ندارد و نمی‌تواند عهده دار آن شود، چراکه بخش T مسائلی را خارج از محدوده صلاحیت آژانس مطرح می‌کند.» این مقام روس تاکید کرد: «با این وجود، درخصوص برنامه موشکی ایران، برخی از همتایان ما ترجیح می‌دهند که سفید را سیاه عنوان کنند و بالعکس. ما نمی‌توانیم آنها را وادار به درک این منطق روشن و حقایق آشکار کنیم.» معاون وزیر خارجه روسیه همچنین توضیح داد: «از آنجاکه آنها اصرار بر این قضیه دارند، ما نیز می‌گوییم اگر شما نمی‌توانید بدون بحث در این باره پیش بروید، باید آن را در جلسات آینده نشست کمیسیون مشترک مطرح کنید و اگر دیگر طرف‌های توافق مایل به بحث در این باره هستند، مسکو نیز آمادگی دارد تا موضع خود را به بحث بگذارد.»