به باور این عده از کارشناسان موضوع حجاب امری است فرهنگی و اجتماعی و نیازمند کارهای بلند مدت ساختاری در زمینه فرهنگ‌سازی در دل جامعه است. اما برخی دیگر نیز معتقدند به‌طور کلی اجبار در حجاب موثر نبوده و تنها باعث ایجاد دردسر و هزینه بی‌جهت برای کشور خواهد شد. به باور این گروه بهترین کار این است که ضمن افزایش آگاهی‌های اجتماعی و فرهنگی انتخاب نوع پوشش و حجاب را به خود فرد واگذار کنیم. همچنین در زمینه حجاب مسائل دیگری چون تاثیر آن در کاهش یا افزایش بزه‌های اجتماعی و پیشگیری از رفتارهای پر خطر و... مطرح است. عده‌ای از کارشناسان مذهبی نیز حجاب را تنها پدیده‌ای مختص به بانوان ندانسته و معتقدند در این زمینه باید روی مردان و زنان کار کرد و هر دو گروه اجتماعی ملزم به رعایت هنجارهای موجود هستند.در همین راستا بر اساس بررسی مرکز پژوهش‌های اجتماعی و فرهنگی دفتر مطالعات فرهنگی ارزشمندی حجاب نزد ۳۵ تا ۴۰ درصد از جامعه ایران دچار تغییر شده است، هرچند بر اساس همین گزارش همچنان ۷۰ تا ۸۰ درصد از مردم نگرش مثبتی به حجاب داشته و بر این باورند که رعایت آن در سطح جامعه سودمند است.