جغرافیای  اقتصاد مصرف

مصرف، حوزه‌ای پیچیده و اجتماعی است و روابط فضایی موضوع مکرر این مقاله است. مصرف در متنی ساخته شده که با سایر عملکردها، فرآیندها و افراد در ارتباط است. بیشتر تحقیقات مشخص شده در این متن، جدایی تولید و مصرف، اقتصاد و فرهنگ، نماد و ماده را نشان می‌دهد. بسیاری از عناوین در این کتاب مانند خوراک، پوشاک، تفریح، موسیقی و... ممکن است دنیوی به‌نظر برسند، اما این دست کم گرفتن متن خواهد بود، در حالی که قدرت را به‌طور موثری نشان می‌دهد. ابتدا در کار این جغرافی‌دانان، کار دیگر دانشمندان علوم اجتماعی و نظریه‌پردازان دیده شده و در ادامه به شکل‌گیری جغرافیای مصرف پرداخته شده است. سرانجام این کتاب نشان می‌دهد که چطور موضوعات مکانی، مصرف را ایجاد کرده، تجربه می‌کنند و نشان داده‌اند و چگونه مصرف در اجتماع، فضا و اهداف عمل کرده در مکان ساخته می‌شوند. جغرافیای اقتصادی دارای دیدگاه‌های گوناگونی در زمینه‌های مختلف است که شامل مکان‌یابی صنایع، تراکم اقتصادی، ترابری، تجارت خارجی، توسعه، املاک و مستغلات، اقتصاد اخلاقی، اقتصاد جنسیتی، اقتصاد شهری، رابطه میان محیط‌زیست و اقتصاد و جهانی‌شدن است.

تاریخچه: تاریخچه جغرافیای اقتصادی تحت‌تاثیر دیدگاه‌های مختلفی به‌ویژه دیدگاه‌های علم اقتصاد و جغرافیا بوده‌است. قدیمی‌ترین متون درباره جغرافیا را می‌توان به استرابون جغرافی‌دان یونانی نسبت داد که حدود ۲۰۰۰ سال پیش نوشته شده‌است. هم‌زمان با توسعه دانش نقشه‌نگاری، جغرافی‌دانان بسیاری از جنبه‌های دانش جغرافیا را گسترش دادند. در سده‌های اخیر نقشه‌های تولید شده توسط کشورهای اروپایی موقعیت منابع و معادن سرزمین‌های واقع در قاره‌های آمریکا، آفریقا و آسیا را مشخص کرد. نخستین سفرنامه‌ها دارای توصیفات گوناگونی از مردم بومی، آب و هوا، مناظر و چشم‌اندازها و تولیدات مناطق مختلف بود. این کار باعث تشویق الگوهای توسعه تجارت قاره‌ای شد و عصر مرکانتیلیسم را هدایت و رهبری نمود.

15 (2)