جمعیتی که نیمی از ساکنان امروز پایتخت را تشکیل می‌دهند. تازه‌ترین آمار سرشماری جمعیت شهر تهران مربوط به سال ۹۵ نشان می‌دهد حدود ۴ میلیون و ۳۶۴ هزار نفر از مجموع ۸ میلیون و ۶۷۸ هزار نفر جمعیت شهر تهران زنان هستند. از این جمعیت سهم زنان باسواد معادل ۳ میلیون و ۷۸۷ هزار نفر است. اما جایگاه زنان به لحاظ اجتماعی از آنجا اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که از جامعه زنان شهر تهران، معادل ۱۴۲ هزار و ۳۴۵ نفر بر اثر طلاق و ۳۱۲ هزار و ۸۰۰ نفر به‌دلیل فوت همسر، سرپرست خانوار محسوب می‌شوند. از سوی دیگر جمعیت زنان هرگز ازدواج نکرده در پایتخت نیز به حدود یک میلیون و ۵۷ هزار و ۳۲۴ نفر می‌رسد. در مقابل ۲ میلیون و ۳۴۶ هزار نفر از زنان در شهر تهران دارای همسر هستند.

نکته مهمی که سبب شده مدیریت شهری پایتخت در این دوره نسبت به تغییر وضعیت اجتماعی زنان واکنش نشان دهد، ساختار جمعیتی شهر تهران و سهم زنان از این جمعیت در مقایسه با سرانه‌های خدماتی و تفریحی اختصاص یافته به این بخش جامعه است. درحال‌حاضر بررسی‌ها نشان می‌دهد: مساحت کل مجموعه‌های اختصاصی بانوان در شهر تهران بیش از ۱۱۳ هکتار است که در مقابل جمعیت بانوان شهر تهران، بسیار کم و ناچیز است. به‌طور متوسط ماهانه تعداد ۶۸۵ هزار نفر از خدمات و امکانات مجموعه‌های ویژه بانوان استفاده می‌کنند که در مقابل جمعیت زنان، بسیار اندک است. به این ترتیب سرانه مجموعه‌های اختصاصی بانوان بدون احتساب پارک بانوان معادل ۰۴/ ۰ درصد و با احتساب پارک بانوان معادل ۶/ ۰ درصد است. در واقع سرانه مجموع سرانه فضاهای فرهنگی، ورزشی، و هنری ویژه بانوان در شهر تهران که زیر نظر مدیریت شهری قرار دارد معادل یک میلیون و ۱۳۶ هزار مترمربع است.

البته یکی از نکات جالب آنکه پیش از سال ۸۷ هیچ‌گونه مجموعه فرهنگی، ورزشی و فراغتی ویژه بانوان در شهر تهران وجود نداشته و بانوان تهرانی از عموم امکانات و خدمات شهری با محدودیت مشخص استفاده می‌کردند. از دیدگاه کارشناسان شهری، ایجاد فضاهای شهری مناسب و پاسخگو به نیازهای زنان و روابط بین محیط و فعالیت‌ها در زندگی روزمره، چگونگی و میزان فرصت‌های استفاده از فضاهای شهری موجود و حضور پررنگ‌تر آنها در فضاهای شهری قابل‌توجه است تا با هدف خلق فضاهای عمومی مناسب، در جهت ارتقای کیفیت زندگی و ایجاد بستری برای زندگی فعال شهری عمل کند.