شهید محمدعلی رجایی
جمشید آموزگار در ۱۶ مرداد ۱۳۵۶ کابینه ۱۰۷ پس از مشروطه را تشکیل داد و هویدا پس از ۱۳ سال نخست‌وزیری کنار گذاشته شد. شریف‌امامی، ازهاری و بختیار آخرین کابینه‌های رژیم گذشته را تشکیل دادند تا اینکه بازرگان نخستین کابینه را پس از پیروزی انقلاب اسلامی تشکیل داد.

کابینه 106
در کابینه صدو ششم که باز هم توسط امیرعباس هویدا دریکم شهریور۱۳۵۵ تشکیل شد ۳۹ وزیر و معاون و مشاور نخست‌وزیر حضور داشتند. فرخ نجم‌آبادی در این کابینه نیز وزیر صنایع و معادن بود. صفی اصفیاء مشاور نخست‌وزیر در امور اقتصادی، هوشنگ انصاری وزیر امور اقتصادی و دارایی، فریدون مهدوی وزیر بازرگانی، عبدالمجید مجیدی وزیر مشاور و رییس سازمان برنامه و بودجه، امیرقاسم معینی وزیر کار و امور اجتماعی و ... مردان اقتصادی کابینه صد و ششم بودند.
رضا امین آمد
کابینه صدو هفتم در ۱۶ مرداد ۱۳۵۶ معرفی شد. در کابینه جدید ۳۰ وزیر و معاون وزیر حضور داشتند. جمشید آموزگار اما جای هویدا را در نخست‌وزیری به خود اختصاص داد. هویدا به وزارت دوبار منصوب شده بود. جمشید آموزگار، توانست هوشنگ انصاری را از وزارت امور اقتصادی و دارایی برکنار کند. رضا امین در کابینه آموزگار وزیر صنایع و معادن شد. کاظم خسروشاهی که صاحب کارخانه تولید دارو بود نیز توانست به وزارت بازرگانی برسد.
شریف امامی
در سال ۱۳۵۷، انقلاب اسلامی آغاز و هر روز بر ابعادش افزوده می‌شد. جعفر شریف‌امامی، نخست وزیر اسبق و وزیر صنایع و معادن کابینه منوچهر اقبال به نخست‌وزیری منصوب شد. او در ۵ شهریور ۱۳۵۷ کابینه‌اش را معرفی کرد. محمدرضا امین، وزیر صنایع و معادن کابینه صدو هشتم بود که در اعتراض به پخش مستقیم فیلم حمله ارتش به دانشگاه تهران از تلویزیون استعفا کرد.
ارتشبد ازهاری
غلامرضا ازهاری در ۱۵ آبان ۱۳۵۷ کابینه صدونهم را معرفی کرد. در این کابینه که عمر زیادی نداشت، محمدرضا امین، بار دیگر به وزارت صنایع و معادن منصوب شد. احمد معمارزاده، وزیر بازرگانی و حسنعلی مهران، وزیر اقتصادی و دارایی بودند.
عباسعلی بختیار در کابینه بختیار
شاهپور بختیار در ۱۶ دی ماه ۱۳۵۷ آخرین کابینه رژیم شاهی را پس از مشروطیت تشکیل داد. کابینه صدودهم شامل ۲۱ وزیر صنایع و معادن بودند. عباسعلی بختیار آخرین وزیر صنایع و معادن رژیم شاهی در سال‌های پس از مشروطه‌ بود. او همزمان وزیر بازرگانی نیز بود. رستم پیراسته، منوچهر کاظمی، منوچهر آریانا و جواد خادم احمدآبادی سایر مردان اقتصادی کابینه بختیار بودند.
نخستین کابینه انقلاب
کابینه انقلاب را شادروان مهدی بازرگان در ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ تشکیل داد. ساختار دولت همان ساختار قبلی بود. مرحوم بازرگان محمود احمدزاده هروی را به عنوان وزیر صنایع و معادن معرفی کرد. در کابینه بازرگان رضا صدر، وزیر بازرگانی بود، علی اردلان وزیر امور اقتصادی و دارایی بود. علی محمد ایزدی وزیر کشاورزی، داریوش فروهر وزیر کار و امور اجتماعی، مصطفی کتیرایی وزیر مسکن و شهرسازی و علی‌اکبر معین‌فر رییس سازمان برنامه دولت اول پس از پیروزی انقلاب بودند.
کابینه 112
مرحوم بازرگان در ۱۴ آبان ۱۳۵۸ استعفا کرد. هیات دولت جدید توسط شورای انقلاب تشکیل شد. محمود احمدزاده هروی باز هم وزیر صنایع و معادن شد.
کابینه شهید رجایی
شهید محمد علی رجایی اولین نخست وزیر نظام جمهوری اسلامی ایران در ۲۲ شهریور ۱۳۵۹ از مجلس شورای اسلامی رای اعتماد گرفت. وی نخست‌وزیر ابوالحسن بنی‌صدر بود. شهید رجایی، مهندس محمدرضا نعمت‌زاده را به عنوان وزیر صنایع و معادن انتخاب کرد. سید اسماعیل داوودی و سپس موسی خیر، رییس سازمان برنامه و بودجه شهید رجایی بودند. محمد سلامتی به عنوان وزیر کشاورزی، احمد توکلی و سپس محمد میرمحمد صادقی وزیران کار، کاظم‌پور اردبیلی وزیر بازرگانی تیم اقتصادی دولت رجایی بودند.
شهید باهنر و مصطفی هاشمی‌طبا
کابینه ۱۱۴ پس از مشروطیت را شهید محمد جواد باهنر در ۲۲ مرداد ۱۳۶۰ تشکیل داد. در کابینه وی، مصطفی هاشمی‌طبا خوراسگانی وزیر صنایع و معادن شد. حبیب‌الله عسگراولادی وزیر بازرگانی کابینه شهید باهنر بود.
کابینه مهدوی‌کنی
پس از شهادت محمدجواد باهنر، آیت‌الله محمدرضا مهدوی‌کنی کابینه ۱۱۵ را در ۱۲ شهریور ۱۳۶۰ تشکیل داد. مصطفی هاشمی‌طبا بازهم وزیر صنایع و معادن بود. در کابینه مهدوی‌کنی محمد سلامتی وزیر بازرگانی، عسگراولادی وزیر بازرگانی و محمدمیرمحمد صادقی وزیر کار و امور اجتماعی بودند.