شروع ناامیدکننده بازار در روز گذشته و نوسانات معنادار شاخص طی ماه‌های قبل، محقق شدن سناریوهای خوشبینانه را به امری سخت تبدیل کرده است. چرخه نامعلوم معاملات در حالی وارد فاز پیچیده‌ای شده که کارشناسان بازار سرمایه در این مقطع تاثیر صاحب کرسی ریاست‌جمهوری بر وضعیت اقتصادی و سیاسی کشور را به مقاومت بازار در مقابل محرک‌های موجود مرتبط می‌دانند. برخی دیگر نیز تداوم رشد بازارهای مالی موازی و پیشروی قیمت دلار را عامل اصلی قفل شاخص در این بازه عنوان می‌کنند. این عامل باعث شده حتی جذابیت خرید به دنبال افت شدید قیمت سهام و برخی حمایت‌ها جای خود را به تردید و فروش دهد. در هفته‌های اخیر به تعادل نرسیدن بازار و بی‌رغبتی سرمایه‌گذاران برای خرید سهام نقل محافل بورس‌بازان بوده است.آنها انتظار دارند بعد از مشخص شدن تیم اقتصادی دولت جدید با تخفیف ریسک‌های سیستماتیک، شاهد تسهیل فروش و صادرات شرکت‌های صادرات‌محور بورس تهران و افزایش سودآوری این شرکت‌ها باشند. برای میسر شدن این مهم طبیعتا تغییر رویه در مسیر سیاست خارجی کشور ضروری به نظر می‌رسد. از این‌رو گشایش‌های جدید در این راه محرک‌ رشد قیمت‌ها بوده و می‌تواند بورس را نیز وارد مرحله تازه‌ای از صعود قیمت‌ها کند.

با توجه به اینکه یکی از متغیرهای اثرگذار بر رشد قیمت سهام در بازار سرمایه، هجوم نقدینگی سرگردان است، هر عاملی که مانع ورود پول شود به مثابه آن است که خطر ریزش بیشتر شاخص در کمین بازار سهام است. به تبع آن، حرکت نوسانی شاخص تا انتخابات ادامه خواهد یافت و پس از آن مسیر حرکت بورس وارد فاز تازه‌ای از تغییرات خواهد شد. در روز گذشته سهامداران نشان دادند در برابر ریسک‌های موجود کوچک‌ترین تردیدی برای خروج نخواهند داشت. خروج ۱۰برابری پول سهامداران حقیقی نسبت به روز شنبه به‌روشنی بر این موضوع تاکید می‌کند.