5 copy

برآیند پول حقیقی

بررسی آمار و ارقام ورود و خروج پول حقیقی در 6 هفته معاملاتی اخیر بیانگر این نکته است که به استثنای هفته منتهی به 17 آبان که بازار سهام در مقیاس هفتگی با 174‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌میلیارد‌‌‌‌‌تومان ورود پول حقیقی همراه‌شد، در پنج هفته دیگر، حقیقی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بازار سرمایه، عطای بازار سهام را به لقای آن بخشیدند. با توجه به رشد نماگرهای سهامی در هفته منتهی به 17 آبان و خالص تغییر مالکیت مثبت در این هفته می‌‌‌‌‌توان این‌‌‌‌‌چنین استنباط کرد که سرمایه‌‌‌‌‌گذاران حقیقی در بازار سهام، نظاره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گر اتفاقات حادث‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شده در بورس تهران هستند و هر زمان که پتانسیل رشد را در صحنه معاملات احساس می‌‌‌‌‌کنند، به سمت و سوی خرید سهام متمایل می‌‌‌‌‌شوند. هفته گذشته نیز 387‌‌‌‌‌میلیارد‌‌‌‌‌تومان نقدینگی حقیقی از بازار سهام خارج شد تا برای دومین هفته متوالی بازار با خروج و فرار سرمایه حقیقی همراه شود.

ارزش معاملات خرد

بررسی آمار ارزش معاملات خرد بازار سهام در 6هفته معاملاتی اخیر گویای این نکته است که در هفته گذشته، میانگین ارزش معاملات خرد بازار سهام مجددا به مقادیر کمتر از 4‌‌‌‌‌هزار ‌‌‌‌‌میلیارد‌‌‌‌‌تومان رسیده‌‌‌‌‌است. در دو هفته معاملاتی قبل از آن، ارزش معاملات خرد بازار سهام توانسته بود به مقادیر بیش از 4‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هزار‌‌‌‌‌ میلیارد‌‌‌‌‌تومان برسد؛ این در حالی است که در سه هفته قبل از آن، این متغیر آماری در پله‌‌‌‌‌های ابتدایی کانال3‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هزار ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌میلیارد‌‌‌‌‌

تومان قرار داشت. می‌‌‌‌‌توان گفت بعد از افت قیمت‌‌‌‌‌ها بر اثر ریسک سیستماتیک منتج از کشمکش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های منطقه‌‌‌‌‌ای در هفته‌‌‌‌‌های اخیر، میل به خرید سهام کمی بیشتر از قبل شده و این موضوع خود را در رشد میانگین هفتگی ارزش معاملات خرد بازار سهام منعکس کرده‌‌‌‌‌است. به هر روی می‌‌‌‌‌توان گفت که باید جریان معاملات سهام را با دقت بیشتری موردبررسی قرار داد تا اثر پارامترهای تاثیرگذار بر آن را به‌‌‌‌‌درستی کشف کرد.

میانگین هفتگی قیمت دلار

بررسی میانگین هفتگی قیمت دلار در 6هفته اخیر نیز نشانگر این مساله است که در هفته گذشته، مجددا میانگین هفتگی قیمت دلار به کانال 50‌‌‌‌‌هزار ‌‌‌‌‌تومان بازگشت؛ این در حالی است که در سه هفته معاملاتی قبل از آن، میانگین قیمت دلار وارد کانال 51‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هزار‌‌‌‌‌تومان شده‌‌‌‌‌بود.

البته در هفته‌‌‌‌‌های منتهی به 26 مهر و 3 آبان نیز میانگین قیمت دلار در کانال 50‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هزار‌‌‌‌‌تومان قرار داشت. می‌‌‌‌‌توان گفت یکی از دلایلی نیز که در کنار فروکش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کردن التهابات ناشی از جنگ منجر به رشد مقطعی در بازار سهام در هفته‌‌‌‌‌های اخیر شد، رشد قیمت دلار بود. نکته قابل‌‌‌‌‌توجه این است که بازار سهام همواره همبستگی مستقیمی با قیمت اسکناس آمریکایی در بازار آزاد داشته و همواره تغییرات در این متغیر در محاسبات ذهنی سهامداران برای خرید و فروش سهام شرکت‌‌‌‌‌های مختلف از وزن قابل‌‌‌‌‌توجهی برخوردار بوده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌است.

 ورود و خروج پول به صندوق‌‌‌‌‌های با درآمد ثابت

رصد تحرکات خرید و فروش در صندوق‌‌‌‌‌های با درآمد ثابت نیز این نکته را برای سهامداران بازنمایی می‌‌‌‌‌کند که به‌‌‌‌‌جز هفته منتهی به 17آبان در چهار هفته دیگر بازار سهام با خروج پول حقیقی همراه شده‌‌‌‌‌است. می‌‌‌‌‌توان گفت که این صندوق‌‌‌‌‌ها به‌‌‌‌‌عنوان یک پناهگاه امن در حوالی معاملات تالار شیشه‌‌‌‌‌ای در دسترس سهامداران قرارگرفته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند و هرزمان که بازار سهام اوضاع و احوال مناسبی نداشته‌‌‌‌‌باشد، پول‌‌‌‌‌های خارج‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شده از متن بازار سهام، روانه این صندوق‌‌‌‌‌ها می‌‌‌‌‌شود و از سوی دیگر در زمانی‌‌‌‌‌که بازار سهام و روند قیمت‌‌‌‌‌ها در آن از تمایلات صعودی برخوردار است، این صندوق‌‌‌‌‌ها با خروج پول همراه می‌‌‌‌‌شوند. گفتنی است که در هفته گذشته نیز این صندوق‌ها با ورود پول 54‌‌‌‌‌میلیارد‌‌‌‌‌تومانی همراه شدند.

میانگین هفتگی ارزش دلاری بازار سرمایه

و نهایتا بررسی ارزش دلاری بازار سهام در هفته‌‌‌‌‌های اخیر نشانگر نوسان این پارامتر آماری در دو کانال 150 و 160‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌میلیارد دلار است. بعد از تغییرات عجیب و غریب قیمت‌‌‌‌‌ها در اثر جنگ خاورمیانه، این سنجه آماری به سمت کف هفته‌‌‌‌‌های اخیر خود متمایل شد و در هفته منتهی به 10 آبان، رقم 154‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌میلیارد دلار را ثبت کرد، اما با رشد قیمت‌‌‌‌‌ها در هفته منتهی به 17 آبان، مجددا شاهد برگشت این پارامتر به کانال 160‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌میلیارد دلاری بوده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ایم و در دو هفته اخیر نیز این متغیر در کانال 162‌‌‌‌‌میلیارد دلار تثبیت شده‌‌‌‌‌است.   

4 copy