بورس تهران در حالی با ثبت بازهی ۴/ ۱۴درصدی در نخستین ماه سال ۹۸ توانست از دیگر بازارهای موازی سبقت گیرد که به این ترتیب درخشان‌ترین عملکرد را در تاریخ فعالیت فروردین ماه ثبت کرد. در این میان صندوق‌های سرمایه‌گذاری نیز در رالی صعودی حاکم بر بازار سرمایه توانستند پیشتاز شوند به‌طوری‌که در این ماه تنها دو صندوق با زیان مواجه شده که این صندوق‌ها نیز با توجه به سرمایه‌گذاری در طلا و سکه، عملکردی منفی داشتند. همچنین با توجه به ثبت عملکردی خنثی (بازدهی صفر درصدی) توسط بخشی از صندوق‌ها، عمده این نهادهای مالی خوش درخشیدند. بر این اساس ۷۷درصد از کل صندوق‌های سرمایه‌گذاری فعال در بازار سرمایه با سوددهی همراه بودند. به این ترتیب بیشترین بازدهی به ثبت رسیده در میان این نهادهای مالی به یکی از صندوق‌های سهامی اختصاص یافت که با سودی در حدود ۱۹درصد همراه شد. بررسی روند تغییر و تحولات در عملکرد فروردین‌ماه صندوق‌های سرمایه‌گذاری اعم از صندوق‌های سهامی، بادرآمد ثابت، مختلط و قابل معامله نشان از آن دارد که جوی مثبت بر فعالیت این صندوق‌ها حاکم بود که بعضا به ثبت بازدهی بیشتر از شاخص کل بورس انجامید. به این ترتیب در ماهی که گذشت از مجموع ۱۵۶ صندوق فعال در بازار سرمایه در حوزه‌های یادشده، ۳۳صندوق با عملکردی خنثی همراه شده و ۲صندوق نیز زیان‌ده بودند. بر این اساس ۱۲۱صندوق دیگر توانستند سرمایه‌گذاران را با سوددهی همراه کنند. در میان این صندوق‌ها نیز ۱۰ نهاد، با بازدهی به مراتب بیشتر از عملکرد شاخص بورس روبه‌رو‌ شدند که تمامی این ۱۰صندوق نیز از نوع سهامی بودند.

در این میان صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل‌معامله مبتنی بر طلا، تنها صندوق‌های منفی در این دوره بودند که بخش عمده‌ای از این عملکرد مربوط به جو نه‌چندان مثبت حاکم بر بازار سکه در فروردین‌ماه بود. به‌طوری‌که قیمت سکه در فروردین‌ماه با رشد ۴/ ۲درصدی همراه شد و به‌تبع آن صندوق‌های سرمایه‌گذاری در این بخش نیز همگام با نوسان قیمت مزبور، به فعالیت پرداختند که در نهایت ثبت زیان ۳۶/ ۰درصدی از نتایج این موضوع بود.

  نگاهی دقیق‌تر به عملکرد صندوق‌ها

 بررسی عملکرد صندوق‌های سهامی نشان از آن دارد که تمامی نهادهای مالی فعال در این حوزه توانستند در نخستین ماه از سال ۹۸ با سوددهی همراه باشند. همان‌طور که عنوان شد ۱۰صندوق در این حوزه از شاخص کل بورس نیز سبقت گرفتند. در حالی بازدهی شاخص در ماه گذشته معادل ۴/ ۱۴درصد بود که در این میان صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی توانست به سودی در حدود ۱۹درصد دست یابد. در ادامه نیز صندوق‌های گنجینه رفاه، سپهر اول کارگزاری بانک صادرات، آوای ثروت‌کیان، مشترک دماسنج، بانک توسعه تعاون، مشترک توسعه ملی، مشترک رشد سامان، کارگزاری پارسیان و مشترک سرمایه دنیا از دیگر صندوق‌هایی بودند که در این ماه موفق به ثبت بازدهی به مراتب بیشتر از شاخص کل بورس شدند. بازدهی این نهادهای یادشده از ۱۵ تا ۱۸درصد در نوسان بود.

در این میان صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی توانست به‌عنوان برترین صندوق در این گروه شناخته شود. صندوق مزبور بازدهی ۱۶۶درصدی را در سال ۹۷ به ثبت رساند. بررسی پرتفوی صندوق مزبور نشان از آن دارد که این صندوق بیش از ۹۷درصد از پرتفوی خود یعنی رقمی بیش از ۳۸میلیارد تومان را به سرمایه‌گذاری در سهام اختصاص داده است. یک درصد نیز به سپرده بانکی و وجه نقد و مابقی نیز به سایر دارایی‌ها اختصاص دارد.

در ادامه نیز صندوق گنجینه رفاه توانست با ثبت بازدهی حدود ۵/ ۱۸درصدی رتبه‌ دوم برترین صندوق‌های سهامی در فروردین را به خود اختصاص دهد. صندوق مزبور نیز ۹۹درصد از پرتفوی خود را به خرید سهام اختصاص داده است. این سرمایه‌گذاری رقمی معادل ۲۵میلیارد تومان است. بررسی سهم صنایع در پرتفوی صندوق گنجینه رفاه نیز نشان از آن دارد که بیش از ۱۴درصد از دارایی بورسی آن به خرید سهام محصولات غذایی تعلق دارد. همچنین ۵/ ۱۷درصد نیز به خرید سهام فلزات اساسی اختصاص دارد. سهام گروه‌های معدنی، شیمیایی و پالایشی نیز از دیگر صنایع موجود در پرتفوی این صندوق هستند.

  صندوق‌های بادرآمد ثابت چه کردند؟

بررسی روند فعالیت صندوق‌های بادرآمد ثابت در فروردین نیز نشان از آن دارد که بیشترین بازدهی به ثبت رسیده در این نوع از صندوق‌ها مربوط به صندوق بادرآمد ثابت مشترک صبای هدف بود که توانست سودی در محدوده ۷درصد را به همراه داشته باشد. همچنین صندوق‌های گنجینه آینده روشن، توسعه سرمایه نیکی،کوثر یکم و سپهر خبرگان نفت نیز به ترتیب بازدهی۶/ ۳، ۵/ ۲، ۵/ ۲ و ۴/ ۲درصدی را به ثبت رساندند.

  نگاهی به صندوق‌های مختلط

بررسی روند عملکردی صندوق‌های مختلط نیز در ماه گذشته نشان از آن دارد که در این نهادهای مالی دو صندوق توسعه پست‌بانک و ارمغان یکم ملل هر کدام به ترتیب با ثبت بازدهی ۶/ ۱۲ و ۵/ ۱۲درصدی در رتبه‌های برتر قرار گرفتند. در این میان صندوق توسعه پست بانک در سال ۹۷ نیز موفق شد بازدهی ۵۷درصدی را در کارنامه خود ثبت کند.در همین راستا صندوق‌های مشترک امین‌آوید، مشترک پارس و کارگزاری بانک تجارت نیز توانستند سودی در محدوده ۸ تا ۱۰درصد به نمایش گذاشته و در فهرست برترین صندوق‌های بادرآمد ثابت فروردین‌ماه قرار گیرند.

  برترین صندوق‌های قابل‌معامله

در این میان صندوق‌های قابل معامله نیز توانستند عملکرد مناسبی در سال گذشته بر‌جا گذارند. بر این اساس صندوق آرمان آتیه درخشان مس به‌عنوان برترین صندوق در این حوزه شناخته شد که بازدهی بیش از ۱۴درصدی را تجربه کرد. همچنین این صندوق در سال ۹۷ نیز بیشترین بازدهی را به خود اختصاص داد که با سودی معادل ۱۳۷درصد همراه بود.

در ادامه این روند نیز صندوق سپهر کاریزما با ثبت بازدهی ۲/ ۱۳درصدی رتبه دوم را به خود اختصاص داد. همچنین صندوق‌های تجارت شاخصی کاردان، آسمان آرمانی سهام و هستی بخش آگاه هر‌کدام با ثبت بازدهی در محدوده ۱۰ تا ۱۱درصدی به‌عنوان برترین صندوق‌های قابل‌معامله در ماه گذشته شناخته شدند.

بررسی صندوق‌های قابل‌معامله کالایی نیز نشان از آن دارد که این نهادهای مالی به دنبال شرایط نه‌چندان مناسب که در بازار سکه و طلا که در  فروردین ماه ایجاد شد، با مسیری کم‌نوسان همراه شدند. در حالی بازدهی سکه در فروردین ماه به ۴/ ۲درصد رسید که بیشترین بازدهی کسب شده در این حوزه به صندوق در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید اختصاص یافت که سودی در محدوده ۵۶/ ۰درصدی بود. در همین راستا صندوق پشتوانه سکه طلای زرافشان امید ایرانیان نیز توانست بازدهی ۰۵/ ۰درصدی را تجربه کند.  این در حالی است که دو صندوق در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان و پشتوانه طلای لوتوس تنها صندوق‌های منفی در این ماه بودند که هر‌کدام به ترتیب زیان ۱/ ۰ و ۳۶/ ۰درصدی را در کارنامه خود ثبت کردند. صندوق‌های مرتبط با این موضوع نیز در همین محدوده قرار گرفت. به این ترتیب پشتوانه طلای لوتوس توانست سود ۱۷۴درصدی را در سال گذشته کسب کند. این صندوق در ۳ماه اخیر بازدهی بیش از ۸۴درصدی و در دوره ۶ماهه نیز سود قابل‌توجه ۱۴۶درصدی را به همراه داشته است. همچنین صندوق در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان نیز در سال گذشته به سود بیش از ۱۴۶درصدی دست یافت. صندوق با پشتوانه سکه طلای زرافشان امید ایرانیان نیز دیگر صندوق فعال در این حوزه بود که بازدهی ۱۲۷درصدی را به نمایش گذاشت.

10

ترین‌های بورس ترین‌های فرابورس اخبار مجامع
صنایع بورسی شرکت‌های بورسی بازار نفت
بازار طلا بازار فلزات بازار پتروشیمی‌ها
بورس کالا شاخص‌های بورس تحلیل بورس
این مطلب برایم مفید است
10 نفر این پست را پسندیده اند