رکورد نیما، صعود پلیمرها

 اثر مستمر نیما بر قیمت‌های پایه

رشد ۸۸/ ۲ درصدی بهای نیمایی ارز در قیمت‌های پایه مورد محاسبه در بازار پتروشیمی‌ها موجب شد یک تکانه افزایشی قدرتمند به نرخ‌های پایه وارد شود که اثرگذاری مستقیمی بر قیمت‌های بورس و بازار داشت. در آخرین قیمت‌های پایه اعلامی که روز گذشته مخابره شد بهای دلار نیمایی ۱۶ هزار و ۶۰۶ تومان در نظر گرفته شده که به معنی فاصله قیمتی حداکثر ۵ هزار تومانی بهای آزاد و نیمایی ارز است که این فاصله قیمتی بالاترین میزان ثبت شده از اواسط اردیبهشت‌ماه سال گذشته تاکنون است. اگر این فاصله قیمتی اندکی افزایش یابد رکورد تاریخی این بازار از مسیر فاصله بهای آزاد و نیمایی ارز هم در محاسبه قیمت‌های پایه جابه‌جا خواهد شد که البته همین رقم نیز التهاب احتمالی تقاضا را در بر دارد. البته همین دلار نیمایی ۱۶ هزار و ۶۰۰ تومانی هم رکوردی است که نه‌تنها تاکنون تجربه نشده بلکه اگر در سال قبل عنوان می‌شد که دلار نیمایی به این ارقام می‌رسد، نه‌تنها کسی باور نمی‌کرد بلکه مخابره این احتمال خود یک اتهام بود.

 رشد قیمت‌های جهانی

به جز افزایش بهای نیمایی ارز و اثر آن بر نرخ‌های پایه، قیمت‌های جهانی هم اهرم مضاعفی برای رشد نرخ‌های پایه این هفته بود، آن‌هم در شرایطی که گویی رشد بهای نفت خام متوقف شده، ولی هنوز روند صعودی پلیمرها را برای بسیاری از گریدها می‌توان رهگیری کرد. این در حالی است که رشد بهای مواد اولیه در صنعت پلیمرها محدود شده و شاید از این پس شاهد کاهش شتاب رشد نرخ‌های جهانی باشیم ولی قیمت‌های موجود به قدری بالاست که افت محدود نرخ‌های جهانی هم اثرگذاری بزرگی بر این بازار بر جای نخواهد گذاشت.

 بازار داخلی پلیمرها

بهتر است بازار پلیمرها یا هر بازار دیگری را با نوسان بهای ارز مورد ارزیابی قرار دهیم، آن‌هم در وضعیتی که رشد قیمت آزاد دلار همراه با رشد بهای نیمایی آن اغلب نوسان کرده است. این روند هیچ بعید نیست که تداوم داشته باشد، آن هم در شرایطی که انتظارات تورمی در بازار آزاد جدی است. تنها نیم‌نگاهی به رشد قیمت‌ها در بازار سهام یا بازار ارز و سکه به اندازه کافی انگیزه برای رشد قیمت‌ها را در بر دارد بنابراین بهتر است نشست و رشد قیمت‌ها را نظاره کرد. بازار آزاد پلیمرها نیز از این روند کلی مستثنی نیست و رشد قیمت‌ها در این بازار هم به وضوح قابل مشاهده است.