وی در ادامه گفت: در شرایطی که   زیر بار هجمه‌‌‌های سنگین رسانه‌‌‌های معاند برای ناکارآمد جلوه دادن پیشرفت‌‌‌های ایران هستیم، شرکت‌های صنعتی مانند فولاد اکسین که نقش ارزنده‌‌‌ای در چرخه اقتصاد کشور و اشتغال‌‌‌آفرینی بر عهده دارند، با تولید پایدار نمودی از پیشرفت همه‌‌‌جانبه کشور هستند.

وی در مورد حمایت فولاد اکسین از جام رسانه امید اظهار کرد: کار ارزنده‌‌‌ای انجام شده است. این یعنی اهمیت و تاثیر رسانه برای این شرکت مشخص شده است. برای رشد و توسعه کشور باید از صنایع پیشران حمایت کرد. در نقطه مقابل صنایع مختلف باید شرکت فولاد اکسین را الگو قرار دهند.