با توجه به اینکه طبق بند۳ تصویب‌نامه شورای‌عالی کار مقرر شده کارفرمایان مشمول قانون کار به کلیه کارگران اعم از دائم و موقت و مجرد یا متاهل ماهیانه مبلغ ۶ میلیون ریال بابت کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار به عنوان مزایای رفاهی و انگیزه ای و همچنین براساس مصوبه مورخ یکم شهریور ۹۹ هیات محترم وزیران مبلغ ۳۰۰ هزار تومان به عنوان حق مسکن (از ابتدای تیر۱۳۹۹) به کارگران مشمول قانون پرداخت کنند، از این رو کارفرمایان کارگاه‌های مشمول قانون کار باید طبق بند ۵ ماده ۲ قانون تامین اجتماعی و آیین نامه اجرایی ماده ۳۹ قانون اخیرالذکر با رعایت بخشنامه‌های ۵ و ۱/ ۵  جدید درآمد به هنگام تنظیم صورت مزد و مزایا نسبت به درج مبالغ یادشده به همراه سایر اقلام مشمول کسر حق بیمه از جمله خواروبار در ایام اشتغال و... در ستون مربوطه و کسر حق بیمه متعلقه و پرداخت آن به شعبه اقدام کنند.

چنانچه براساس مصوبه هیات محترم وزیران، مبلغ حق مسکن قابل پرداخت به بیمه‌شدگان در سال ۱۴۰۰ افزایش یابد، مراتب مجددا جهت اقدام اعلام می‌شود. به موجب بند۲ مصوبه مزبور و تبصره‌های ذیل آن و نیز دستورالعمل‌های صادره از سوی اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جداول مربوطه، تمامی کارفرمایان مکلفند از مبلغ مزد پایه سنواتی کارگران مشمول قانون کار(اعم از کارگاه‌های دارای طرح طبقه‌بندی و فاقد طبقه بندی مشاغل) که دارای حداقل یک‌سال سابقه کار در همان کارگاه شده یا یک سال از دریافت آخرین پایه سنواتی آنان گذشته است مبلغ روزانه ۴ هزار و ۶۶۶ تومان حق بیمه متعلقه را کسر و با رعایت ماده ۳۹ قانون تامین اجتماعی و آئین نامه اجرایی مربوطه به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کنند. ملاک محاسبه مبلغ مزد پایه سنواتی براساس مصوبات سالیانه شورای‌عالی کار و میزان سنوات اشتغال بیمه شده در همان کارگاه و از تاریخ مبنای یکم فروردین ۹۵ (برای اولین پایه سنواتی) قابل محاسبه خواهد بود.

به هنگام محاسبه حق بیمه آن دسته از بیمه‌شدگان که در آخرین گزارش بازرسی انجام شده مربوط به قبل از یکم فروردین ۱۴۰۰، دستمزد آنان بیش از حداقل دستمزد روزانه (۶۳ هزار و ۶۸۰ تومان) درج شده است، چنانچه در سال ۱۴۰۰ کارفرما از ارسال و پرداخت حق بیمه بیمه‌شدگان خودداری یا در لیست‌های ارسالی ترک کار آنها را اعلام نکند، دستمزد آنها به شرح بندهای ۲ و۳ مذکور تعیین و سپس مبنای محاسبه حق بیمه ماه‌هایی که لیست آن ارسال نشده است قرار گیرد.

این مطلب برایم مفید است
3 نفر این پست را پسندیده اند