در بین بخش‌های مختلف، بالاترین نرخ تورم مربوط به مواد غذایی و نوشیدنی با ۰۸/ ۲۱ درصد بوده است و پس از این بخش نیز حمل‌و‌نقل با ۶۷/ ۱۸درصد قرار دارد. از سوی دیگر کمترین نرخ تورم مربوط به لباس و پوشاک با ۷/ ۳ درصد و ارتباطات با ۲/ ۴ درصد بوده است.  از ماه اکتبر سال ۲۰۱۸ که نرخ تورم ترکیه با رسیدن به ۲۵ درصد در بالاترین سطح ۱۵ سال اخیر خود قرار گرفت، شیب افزایش قیمت‌ها عمدتا در مسیر کاهشی بوده است و افزایش مجدد قیمت‌ها در ماه نوامبر خبر خوبی برای سیاست‌گذار محسوب نخواهد شد؛ به ویژه در زمانی که مقامات دولت و بانک مرکزی حاضر شده‌اند ریسک داغی بیش از حد را برای اقتصاد به بهای کاهش سرعت نرخ تورم و نرخ بهره بپذیرند. هسته تورمی که تغییرات قیمتی مواد غذایی و انرژی را به دلیل نوسانات بالای آنها در نظر نمی‌گیرد، با ۷۸/ ۰ درصد افزایش نسبت به ماه قبل خود به ۱۶/ ۱۳درصد رسید که بیشترین تورم ثبت شده هفت ماه اخیر محسوب می‌شود. بر مبنای ماهانه نیز نرخ تورم ترکیه در ماه نوامبر ۱/ ۲ درصد اندازه‌گیری شده که ۱/ ۰ درصد بیشتر از تورم ثبت شده ماه قبل در این کشور است. متوسط نرخ تورم ترکیه در دو سال گذشته ۷۴/ ۱۰ درصد بوده است که بالاترین نرخ ثبت شده مربوط به ۳۵/ ۲۰ درصد در ماه ژانویه و کمترین تورم ثبت شده نیز مربوط به تورم ۵۵/ ۸ درصدی ماه اکتبر بوده است.

این مطلب برایم مفید است
1 نفر این پست را پسندیده اند