بر اساس این گزارش طراحی و پیاده سازی سامانه الکترونیکی اخــذ درخواست تسهیلات و تشکیل پرونده الکترونیکی در سامانه پرتال بانک مسکن به آدرس bank-maskan.ir  برای مشتریان فراهم شد. فرآیندهای ثبت درخواست تسهیلات، یک مجموعه جامع و سازماندهی شده الکترونیکی داده‌ها و اطلاعات هویتی، اطلاعات ملک، اطلاعات وثیقه و... بوده که فرآیند بررسی ثبت درخواست تسهیلات ارائه شده به یک فرد را مستند می‌کند. به این منظور مشتریان ابتدا به سایت اینترنتی بانک مسکن به آدرسbank-maskan.ir، بخش خدمات الکترونیکی - سامانه ثبت درخواست تسهیلات مراجعه می‌کنند. سپس با انتخاب نوع خدمات توسط متقاضی،کد ملی و شماره موبایل وی به منظور احراز هویت ثبت می‌شود. درج مشخصات اعم از اطلاعات هویتی تسهیلات گیرنده و اطلاعات ملک و همچنین بارگذاری مدارک و مستندات(اطلاعات وثیقه – اطلاعات تسهیلات – تایید اطلاعات و پرداخت هزینه‌های مربوط – نهایی‌سازی ثبت درخواست) در ۶ مرحله توسط مشتریان انجام می‌پذیرد. پس از ثبت درخواست تسهیلات به طرفیت شعبه مورد نظر مشتری، ابتدا سامانه نسبت به تطبیق آن با ضوابط و مقررات اقدام می‌کند، به‌طور مثال پرداخت تسهیلات از محل حساب تعهدی مشتریان صرفاً در شعبه افتتاح کننده حساب صورت می‌پذیرد. پس از تایید درخواست و کنترل صحـت اطلاعات ارسالی مشـتری توسط شعبه، فرآیند تشکیل پرونده و ارجاع آن به مرحله ارزیابی در شعبه بدون نیاز به حضور مشتری آغاز می‌شود. درصورت وجود مغایرت در پرونده یا نواقص اطلاعاتی در پرونده تسهیلاتی مشتری، شعبه بانک، نسبت به اعلام نواقص از طریق سامانه پیامکی به مشتری اقدام خواهد کرد و متقاضی می تواند از طریق پرتال بانک ( و بدون مراجعه حضوری به شعبه) نواقص اطلاعاتی را تکمیل کند. در ادامه این فرآیند سامانه اقدام به دریافت هزینه‌ علی الحساب تشکیل پرونده از مشتری می‌کند.  پس از پرداخت هزینه علی الحساب تشکیل پرونده توسط مشتری، شعبه وارد فرآیند ارزیابی ملک می‌شود و نتیجه آن از طریق پیامک به مشتری اعلام شده و از ایشان برای حضور در شعبه دعوت می شود، سپس مشتری می تواند با حضور در شعبه نسبت به تکمیل فرآیند احراز هویت و امضای قرارداد تسهیلاتی اقدام کند. با این روش مراجعات حضوری مشتریان به شعب به حداقل ممکن خواهد رسید.

بعد از اعطای تسهیلات، مشتری می تواند از طریق درگاه های مجازی نسبت به رویت وضعیت حساب تسهیلاتی خود و همچنین پرداخت اقساط تسهیلات خود اقدام کند.

این مطلب برایم مفید است
7 نفر این پست را پسندیده اند