به گزارش روابط‌عمومی بانک تجارت، براساس این طرح، پزشکان متخصص، دندانپزشکان و دکترهای داروساز می‌توانند با افتتاح حساب سپرده یکساله نزد بانک تجارت، تا سقف ۵ میلیارد ریال تسهیلات دریافت کنند. از دیگر مزایای طرح آنی ویژه پزشکان، بازپرداخت تسهیلات از ۱۲ تا۶۰ ماه، ضریب ۷۵ تا۸۵ درصد مبلغ سپرده‌گذاری شده و نرخ سود ۴ درصد است. بنا بر این گزارش، بانک تجارت در سال‌جاری با توجه به نیاز مشتریان نسبت به طراحی تسهیلات ویژه برای اصناف مختلف با هدف ایجاد ارزش‌افزوده به دارایی‌های مشتریان و استفاده صحیح ازمنابع بانکی به‌منظور مولد‌سازی تولید داخلی اقدام کرده است.