در سال جاری با توجه به تراز مالی و فعالیت سال گذشته، ۵۰۰ شرکت بزرگ مورد رتبه‌بندی قرار گرفتند و بانک پارسیان توانست درخشش دیگری از خود به نمایش گذارد. بنا بر این گزارش سازمان مدیریت صنعتی هدف از رتبه‌بندی شرکت‌های برتر ایران را شفاف‌سازی فضای کسب‌و‌کار و جایگاه اقتصادی شرکت‌های ایرانی و رتبه‌بندی آنها از نظر میزان تاثیرگذاری در اقتصاد ملی با هدف گسترش رقابت در فضای کسب‌و‌کار بنگاه‌های اقتصادی عنوان کرده است. این رتبه‌بندی براساس اطلاعات موجود در صورت‌های مالی حسابرسی شده شرکت‌ها و با هدف شناسایی جایگاه بنگاه‌های اقتصادی و گسترش رقابت میان آنها و کمک به سیاست‌گذاران‌ اقتصادی کشور انجام می‌شود. شاخص ‌فروش سال ۹۶ و صورت‌های مالی حسابرسی شده در این سال معیار اصلی این رتبه‌بندی است.