براساس این گزارش، سپ توانسته است در آذر سال‌جاری در تمام شاخص‌ها رشد چشمگیری را تجربه کند. بر این اساس، بیشترین رشد در تعداد تراکنش‌های موبایلی به رقم ۵۳/ ۰ درصد متعلق به شرکت پرداخت الکترونیک سامان است؛ همچنین این شرکت با کسب ۴۳/ ۳۱ درصد از مبلغ تراکنش‌های موبایلی و ۰۶/ ۱ درصد رشد، بیشترین رشد را نیز در مبلغ تراکنش‌های موبایلی به خود اختصاص داده است. سپ با کسب ۳۵/ ۳۶ درصد از مبلغ تراکنش‌های درگاه اینترنتی هم، علاوه‌بر اینکه همچنان بیشترین سهم را در این شاخص بین شرکت‌های فعال در این حوزه دارد، بیشترین رشد را نیز با رقم ۶۶/ ۳ درصد از آن خود کرده است. این در حالی است که شرکت‌های فعال در این حوزه با اختلاف در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند. بر این اساس پرداخت الکترونیک سامان که از معتبرترین شرکت‌های پرداخت است، میان ۱۲ شرکت‌ فعال در این حوزه، بیشترین رشد را در تمام تراکنش‌ها به نام خود ثبت کرده است.