به گزارش رسانه مالیاتی ایران، محمد مسیحی گفت: مطابق قانون، مودیان نظام مالیات ارزش افزوده حداکثر ۱۵ روز پس از پایان هر فصل مهلت دارند اظهارنامه مالیاتی خود را از طریق سایت عملیات الکترونیکی مالیات ارزش افزوده به آدرس WWW.EVAT.IR ارائه و مالیات و عوارض ابرازی را پرداخت کنند. معاون مالیات ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور تاکید کرد: مودیان مالیاتی به‌منظور برخورداری از هرگونه تسهیلات قانونی و جلوگیری از تعلق جرایم مالیاتی، نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیات ارزش افزوده تا تاریخ ۱۵ دی ۱۳۹۷ اقدام کنند. همچنین مسیحی از استرداد وجوه عوارض خروج از کشور به‌صورت الکترونیکی نیز خبرداد. به گزارش «ایبِنا» او با بیان اینکه خدمات الکترونیکی سازمان امورمالیاتی کشور به‌منظور رفاه حال مودیان محترم مالیاتی و رعایت حقوق شهروندی در حال گسترش است، گفت: بر اساس برنامه‌های دولت دوازدهم که در راستای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و همچنین سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر توجه به حفاظت از محیط زیست با حذف نسخه کاغذی از فرآیندهای جاری در برنامه‌ها و سیاست‌گذاری‌های اداری است و همچنین استقرار دولت الکترونیک، فرآیند استرداد وجوه عوارض خروج از کشور همچون بسیاری از فرآیندهای دیگر سازمان امورمالیاتی الکترونیکی شد. وی افزود: با عملیاتی شدن این پروژه متقاضیان استرداد وجوه عوارض خروج از کشور که پس از پرداخت وجه مذکور از آن استفاده نکرده و درخواست استرداد آن را دارند، می‌توانند با مراجعه به سامانه مالیات ارزش افزوده به آدرس www.evat.ir نسبت به ثبت درخواست خود اقدام کنند.