همتی درخصوص سهم رشته‌هایی که از پرتفوی بالایی در صنعت بیمه برخوردارند گفت: سهم ۳ رشته بیمه شخص ثالث و مازاد، درمان و زندگی به ترتیب ۴/ ۳۷، ۳/ ۲۳ و ۴/ ۱۴ درصد از پرتفوی حق بیمه تولیدی در بازار است. همچنین سهم بیمه‌های غیراجباری (کل رشته‌های بیمه به‌جز شخص ثالث و حوادث راننده) از حق بیمه تولیدی بازار بیمه به ۵/ ۵۷ درصد رسید.رئیس‌کل بیمه مرکزی افزود: تعداد ۹ شرکت‌ بیمه ایران، آسیا، دانا، دی، البرز، پارسیان پاسارگاد، معلم و کوثر (هر یک دارای سهم بالاتر از ۳ درصد)، در مجموع ۸۱ درصد از حق بیمه تولیدی بازار را به‌خود اختصاص داده‌اند و ۱۹ درصد باقی مانده بین ۲۰ شرکت دیگر توزیع شده است.وی همچنین با اشاره به بهبود شاخص هرفیندال گفت: انحصار بازار بیمه بر اساس شاخص هرفیندال- هیرشمن معادل ۱۴۰۴ واحد است که در مقایسه با سال قبل ۳۶۲ واحد (معادل ۵/ ۲۰ درصد) کمتر شده و بهبود یافته است.رئیس شورای‌عالی بیمه در پایان گفت: شاخص حق بیمه سرانه طی این سال به حدود ۲/ ۴ میلیون ریال می‌رسد که در مقایسه با سال گذشته ۴/ ۱۸ درصد رشد داشته است و پیش‌بینی می‌شود شاخص ضریب نفوذ بیمه در سال ۱۳۹۶ حداقل به ۳/ ۲ درصد برسد.