به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار روز گذشته در یک هزار و دویست و چهل و هشتمین جلسه خود، ضوابط پیشنهادی آن بانک با عنوان «دستورالعمل شناسایی درآمد موسسات اعتباری» را با هدف ارتقای شفافیت صورت‌های مالی،‌ ارائه تصویری صحیح‌تر از وضعیت عملکردی بانک‌ها و جلوگیری از شناسایی و توزیع سودهای موهوم تصویب کرد. به این ترتیب بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی موظف شدند از این پس صورت‌های مالی خود را با رعایت مفاد دستورالعمل یادشده تنظیم کنند. اجرای دستورالعمل مذکور گام مهم دیگری در راستای برنامه اصلاح نظام بانکی است که در سالیان اخیر توسط بانک مرکزی به‌صورت تدریجی اجرا شده است. همچنین در این جلسه و بنا به پیشنهاد بانک مرکزی اصلاحیه دستورالعمل حساب جاری با رویکرد اعتباربخشی به ابزار چک و پیشگیری از افزایش چک‌های برگشتی در جامعه و نیز پیش‌بینی برخی تمهیدات در راستای مساعدت به بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی دارای مشکل در این خصوص تصویب شد. شایان ذکر است این اصلاح در راستای اقدامات سال‌های اخیر بانک مرکزی با هدف ساماندهی و انتظام‌بخشی به وضعیت چک به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای پرداخت در کشور از جمله طرح‌های چکاوک و صیاد انجام و تجربیات و بازخوردهای دریافتی از اجرای دستورالعمل حساب‌جاری و آرای مراجع قضایی در این خصوص، در اصلاحیه مذکور لحاظ شده است.