وی با اشاره به روند رو به رشد صنعت بیمه گفت: خوشبختانه رشد مداوم صنعت بیمه کشورمان و افزایش تدریجی ضریب نفوذ آن، زمینه لازم برای نقش‌آفرینی بیشتر صنعت بیمه در اقتصاد کشور را فراهم می‌سازد. سرعت رشد بالاتر حق بیمه‌ها در مقایسه با رشد اقتصادی کشور موجب افزایش ضریب نفوذ بیمه و بالا رفتن تدریجی اهمیت صنعت بیمه در کشور شده است. وی در ادامه افزود: سال ۹۶ نیز با رشد ۲۱ درصدی حق بیمه‌ها میزان حق بیمه صنعت بیمه کشور از ۳۳۰ هزار میلیارد ریال فراتر رفت و با توجه به تقریب رشد اسمی GDP کشور قطعا ضریب نفوذ بیمه به حدود ۳/ ۲ درصد می‌رسد. وی خاطرنشان کرد: سال گذشته تعداد بیمه‌نامه‌های صادره ۷۱ میلیون فقره بوده است و تعداد خسارت‌های پرداختی ۴۸ میلیون فقره بوده است. رئیس کل بیمه مرکزی آمادگی صنعت بیمه برای تعامل بیشتر با دو بازار بورس و بانک را اعلام و تاکید کرد: با توجه به اینکه در سال ۹۶ گردش مالی صنعت بیمه از ۵۰۰ هزار میلیارد ریال فراتر رفت، حضور مؤثر و تعیین‌کننده بازار بیمه در مجموعه بازارهای مالی را نوید می‌دهد.