خریدار این بلوک کنسرسیومی متشکل از سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی شستا و صندوق عشایر و صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی بودند یعنی خروج سهام بیمه البرز از دست دولت و رسیدن این بلوک به شخصیت حقوقی دولتی. در این بین این واگذاری در حالی صورت می‌گیرد که این بلوک در مالکیت شرکت‌های دولتی قرار می‌گیرند که خود در زمینه بیمه تامین اجتماعی دولتی فعالیت داشته و مشخص نیست حضور شرکتی مانند بیمه البرز در کنار غول تامین اجتماعی چه سنخیتی می‌تواند با فعالیت‌های این شرکت‌های دولتی داشته باشد. از سوی دیگر این به اصطلاح «خصولتی‌سازی» برای سهامداران فعلی شرکت بیمه البرز چندان خوشایند نبود؛ چراکه شاهد افت قیمتی حدود ۱۰ درصدی سهام شرکت از قیمت‌های بالای ۱۰۸ تومان به سطوح ۹۸ تومان در مدت چند روز بودیم که باعث به‌وجود آمدن جو بی‌اعتمادی هم در بازار و هم سهامداران بیمه البرز شده است. بیمه البرزی که هم‌اکنون مجموعه تامین اجتماعی را به‌عنوان سهامدار اصلی خود دیده در حالی که انتظارات فراتر از حضور شخصیت حقوقی دولتی در این شرکت بود، به‌خصوص اینکه پیش از این گمانه‌زنی‌هایی در خصوص احتمال حضور سهامدار خارجی در ترکیب سهامداری این شرکت یا حداقل بخش خصوصی داخلی می‌رفت امری که می‌توانست شرکت را وارد زمینه‌های جدیدی خدمات‌دهی کرده و سبب ارتقای برند بیمه البرز شود. حال مشخص نیست علت روشن معامله نشدن این بلوک در عرضه بار اول چه بوده، عرضه‌ای که گفته می‌شود دارای دو تا سه متقاضی بوده است، اما در نهایت پس از لغو آن عرضه شاهد شکل‌گیری عرضه دوم و مالکیت دولت به دولت در این برند بیمه‌ای قوی بودیم امری که منافات زیادی با خصوصی‌سازی واقعی و اصول اصل ۴۴ دارد.