به گزارش روابط‌عمومی بانک صادرات ایران، مشتریان این بانک در استان‌های تهران، قم، اصفهان، خراسان رضوی، مازندران، یزد، قزوین و همدان، خدمات سامانه صدور یکپارچه دسته‌چک بانک مرکزی (صیاد) را در شبکه شعب این بانک دریافت کردند. بنا بر این گزارش، بانک صادرات ایران در جهت اجرای سیاست‌های پولی بانک مرکزی، بالا بردن استاندارد رتبه‌سنجی مشتریان و تقویت اعتبار چک، دسته‌چک‌های جدید با مشخصه‌های امنیتی نوین را در اختیار مشتریان خود قرار می‌دهد. براساس این گزارش، استاندارد کردن طرح چک در کلیه بانک‌ها و قابلیت شناسایی اصالت و موجودی چک از طریق دریافت شناسه استعلام، مهم‌ترین اهداف راه‌اندازی این سامانه، توسط بانک مرکزی است که نقش مهمی در پیشگیری از جعل ایفا می‌کند. این سامانه همچنین در آینده نزدیک به ذی‌نفع چک امکان می‌دهد تا از اصالت آن با توجه به یکپارچگی مولفه‌های امنیتی و ظاهری در تمام بانک‌ها اطمینان حاصل کند. این امر باعث کاهش مخاطره پذیرش چک توسط ذی‌نفعان شده و همزمان با افزایش مسوولیت، اصلاح رفتاری صادرکنندگان چک را سبب خواهد شد.