مهدیان ادامه داد: با توجه به آغاز واریز منابع صندوق توسعه ملی به بانک‌ها و موسسات اعتباری عامل مقرر شد پس از واریز وجه نسبت به دریافت طرح‌های متقاضیان در رشته فعالیت‌های پراشتغال در مناطق روستایی و با استفاده از الگوی نوین تأمین مالی اقدام شود. مدیرعامل بانک توسعه تعاون با پیش‌بینی استقبال متقاضیان از این تسهیلات با توجه به نرخ آن افزود: یکی از اصلی‌ترین وظایف بانک‌های عامل هدایت درست این منابع برای ایجاد اشتغال پایدار در روستاهای کشور بوده و ضروری است اعضای کارگروه و همه همکاران بانک با تلاش مضاعف برای دستیابی به این مهم اقدام کنند.