همچنین در این جلسه بر شناسایی دارایی‌های موسسات غیرمجاز و اعطای منابع سپرده‌گذاران از محل دارایی‌ها تاکید شد.  به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در یک هزار و دویست و چهل و یکمین جلسه شورای پول و اعتبار، گزارش اقدامات انجام‌شده ازسوی این بانک بر اساس مصوبه سران محترم و نمایندگان منتخب محترم سه قوه درخصوص آخرین وضعیت تعاونی‌های غیرمجاز فرشتگان، افضل توس، وحدت، البرز ایرانیان و ثامن‌الحجج ارائه شد و شورا ضمن قدردانی از عملکرد بانک مرکزی، به پیگیری شناسایی دارایی‌هایی که در این تعاونی‌ها از محل منابع سپرده‌گذاران تهیه شده یا مورد سوءاستفاده قرار گرفته، با هدف تامین حداکثری منافع سپرده‌گذاران تا ساماندهی نهایی موضوع تاکید کرد. به بیان دیگر، شورای پول و اعتبار منابع سپرده‌گذاران را از محل شناسایی دارایی‌های موسسات، تخصیص خواهد داد و در این خصوص از منابع بانک مرکزی و دیگر نهادها استفاده نمی‌شود. همچنین براساس مصوبات این جلسه، حادثه‌دیدگان آتش‌سوزی ساختمان پلاسکو دارای چک برگشتی به مدت دو سال از محدودیت‌های دستورالعمل حساب جاری برای دریافت دسته چک جدید، مستثنی شدند. این افراد ازسوی اتاق اصناف ایران به شورای هماهنگی بانک‌ها و در نهایت به بانک‌های عامل مربوط معرفی خواهند شد. بدیهی است چک‌های برگشتی مربوط به دسته‌چک‌های جدید صادره مشمول این حکم نمی‌شود. شورای پول و اعتبار در مصوبه دیگر خود مقرر کرد؛ ورود و صدور پول رایج کشور ازسوی هر مسافر - اعم از اتباع ایرانی یا اتباع خارجی- حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال بلامانع است و در صورت عدم‌رعایت این سقف، با متخلفان وفق ماده ۴۲ قانون پولی و بانکی کشور و همچنین سایر مقررات موضوعه رفتار خواهد شد.